RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznam pre dodávateľov informačných systémov obcí a miest

11.08.2014 14:30

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého hlavným predmetom činnosti je podpora a vytváranie podmienok pre procesy informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu.


Jedným z prostriedkov naplnenia týchto cieľov je aj národný projekt  Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktoré má DEUS ako prijímateľ prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti do konca roku 2015 vybudovať. Obciam a mestám projekt DCOM poskytne potrebnú aplikačno-programovú podporu pri spracovaní jednotlivých agend samosprávy. Informačný systém DCOM zabezpečí tiež prepojenie informačných systémov samospráv s inými Informačnými systémami verejnej správy (IS VS) a so základnými registrami, a umožní využívať spoločné eGov moduly.


Projekt DCOM sa počínajúc mesiacom jún 2014 dostal do fázy skúšobnej prevádzky prvých komponentov a prvých  obcí. V nasledujúcich mesiacoch sa pripravuje  fáza plošného rozšírenia na ďalších viac ako 1050 obcí. Už počas procesu zapájania obcí a distribúcie výpočtovej techniky sa začne aj fáza prípravy integrácie existujúcich informačných systémov obce do DCOM. Podmienkou úspešnosti tejto fázy je zabezpečenie a overenie procesných, technických a integračných vlastností takéhoto existujúceho informačného systému obce pre zapojenie sa do projektu DCOM.


Dôležitým predpokladom je súčinnosť dodávateľov informačného systému obce (ďalej iba ISO dodávateľ) pri úprave prevádzkovaného informačného systému obce a realizácia aktivít zameraných na prepojenie tohto systému s IS DCOM.


Podrobné informácie o podmienkach zapojenia sa do projektu vrátane podrobných Technických požiadaviek na zapojenie ISO do systému DCOM si môže ISO dodávateľ vyžiadať vyplnením Formulára na registráciu ISO na stránke www.zdruzeniedeus.sk v sekcii Pre ISO. Následne budú  týmto záujemcom poskytnuté všetky potrebné materiály a informácie organizačného a technického charakteru. Tieto materiály  budú predmetom pripomienkovania zo strany ISO dodávateľov do 12.9.2014.


DEUS, ako realizátor projektu DCOM chce v súlade so Zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže otvoreným  procesom pripomienkovania technických požiadaviek a overením súladu ISO systémov s nimi, umožniť všetkým ISO dodávateľom ktorí prejavia záujem, zapojiť sa do projektu DCOM.


Zdroj: DEUS Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky