RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

24.05.2013 16:47

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ (ďalej len MZV a EZ SR).

          Hlavný cieľ projektu spočíva vo vybudovaní elektronických služieb MZV a EZ SR pre občanov a podnikateľov, ako aj pre pracovníkov MZV a EZ SR v oblastiach podpory podnikateľov, riešenia krízových situácií, konzulárnych služieb ako aj sprostredkovania služieb iných inštitúcií verejnej správy. Komplexné riešenie bude pokrývať kľúčové oblasti poskytovania služieb, prispeje k budovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ a umožní vzájomné využívanie údajov v rámci rezortu, ako aj napojenie na centrálne registre a ISVS príslušných úradov. Inovované poskytovanie služieb pre občanov a podnikateľov počíta s využitím moderných mobilných technológií, ako komunikačných kanálov. Príkladom služieb, ktoré bude môcť občan po zrealizovaní tohto projektu využiť sú napr. podanie žiadosti o vydanie vodičského preukazu v zahraničí, vybavovanie si náhradných cestovných dokladov, alebo poskytovanie pôžičky občanovi Slovenskej republiky pri vzniku výnimočnej situácie v zahraničí.

          Ďalším cieľom projektu je zlepšenie možnosti vstupu slovenských podnikateľov na trhy krajín EÚ, čo jednak zlepší exportný potenciál SR a tiež prispeje k vybudovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ. Projekt v tomto predstavuje prvý a zásadný krok k odbúravaniu národných hraníc v podnikaní v rámci EÚ a zároveň sa skráti čas a zvýši sa pohodlie pri vybavovaní služby pre občana a podnikateľa, skráti sa čas a zvýši sa efektívnosť pri spracovávaní a poskytovaní služieb pre MZV. Predovšetkým vybudovanie prístupového bodu pre komunikáciu podnikateľských subjektov zvyšuje exportný potenciál jednotlivých podnikateľov, a tak celkovo zásadné zlepšuje konkurencieschopnosť SR, jedného z hlavných cieľov kohéznej politiky EÚ.

          Zmluva bola 23. mája 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 24. mája 2013.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 10 000 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky