RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“

04.07.2013 09:56

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“.
          Cieľom projektu „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“ je vybudovanie elektronického archívu, ktorý uľahčí a zmodernizuje odborné činnosti, ktoré sa venujú preberaniu, evidovaniu, ochrane a sprístupňovaniu archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Zároveň bude zabezpečená archivácia dát z relevantných zdrojov a dôjde k prepojeniu s už existujúcimi archívmi.
          Ďalšími cieľmi projektu sú:

  • Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov
  • Centralizácia systémov štátnych archívov
  • Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávania archívnych záznamov

          Výstupom projektu budú elektronické služby, ktoré zjednodušia občanom možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu, ako napr. služba „Pristupovanie k voľne dostupným archívnym dokumentom bez obmedzenia“. Občania budú mať možnosť nahliadnuť do archívnych pomôcok, prezerať si elektronické archívne dokumenty, alebo kópie pôvodne neelektronických archívnych dokumentov, prípadne iné záznamy určené archívom ako voľne prístupné. Zároveň bude podporený personalizovaný prístup, kde po jednorazovej registrácií bude používateľovi sprístupnené osobné prostredie s možnosťami nastavenia viditeľnosti osobných zložiek a záznamov, prezerania histórie dokumentov a ďalšie.

          Zmluva bola 2.júla 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 3.júla 2013.
          Výška nenávratného finančného príspevku je 10 000 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky