RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda

10.07.2013 16:30

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda“, kód: OPIS-2013/1.1/58-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Cieľom projektu je vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorených dát širokej verejnosti ako aj inštitúciám verejnej správy spolu s vytvorením nových elektronických služieb v zmysle iniciatívy otvoreného vládnutia.

Hlavným prínosom projektu bude úspora času občanov, podnikateľských subjektov a verejnej správy pri získavaní informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zaangažovanie občanov do procesu kontroly čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na posilnenie čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Ďalšími prínosmi sú:

 • zefektívnenie poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (priemerná časová náročnosť bude postupne klesať až o 80% v dôsledku verejného prístupu k údajom),
 • zlepšenie prístupu verejnosti k údajom verejnej správy na jednom mieste v štandardizovanej forme,
 • úspora času spojeného so zberom podpisov hromadným žiadostiam/petíciám prostredníctvom zavedenia elektronickej hromadnej žiadosti,
 • zefektívnenie a zlepšenie prístupu verejnosti, odbornej verejnosti, súkromného sektora a pracovníkov verejnej správy k aktuálnym, historickým a budúcim dátam v oblasti čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
 • úspora času spojeného so získavaním informácií ohľadom projektov evidovaných v ITMS.

  Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 28 800 000,00 EUR.

  Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.

  Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


  Späť »
  Po Ut St Š Pi So Ne
  25 26 27 28 29 30 1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 1 2 3 4 5

  Anketa
  V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

  Rozširovanie vládneho cloudu
  83349
  Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
  100443
  Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
  60772
  Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
  22667
  Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
  87388
   
  Staršie ankety
  Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
  © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Začiatok stránky