RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry

10.07.2013 16:38

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry“, kód: OPIS-2013/1.1/60-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavným cieľom realizácie národného projektu Elektronické služby Pôdohospodárskej platobnej agentúry je vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu, ktorá zabezpečí pre externých používateľov efektívnejší komunikačný kanál pre využívanie služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) a pre interných používateľov (zamestnancov PPA) zníženie administratívneho zaťaženia pri manuálnom zadávaní údajov do informačného systému.

Prínosy projektu pre občanov a verejnú správu spočívajú v:

  • skvalitnení procesov súvisiacich s podávaním a administráciou žiadostí pre všetky typy podpôr,
  • zjednodušení procesu komunikácie žiadateľov s PPA,
  • znížení administratívnej záťaže žiadateľov a uplatnenie zásady „jedenkrát a dosť“ pri údajoch o žiadateľovi (t.z. žiadateľ o sebe poskytne údaje iba jedenkrát a pri ďalšej komunikácií bude žiadateľ poskytovať o sebe a projektoch (žiadostiach) iba nové informácie a zároveň existujúce informácie v informačnom systéme mu budú systémom ponúkané na priebežnú aktualizáciu),
  • znížení nákladov v rámci agendy na oboch stranách,
  • vytvorení podmienok pre komplexné využitie vybudovaného systému v podmienkach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 15 122 700,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky