RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

10.07.2013 16:40

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb“, kód: OPIS-2013/1.1/64-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

V tomto národnom projekte ide o rozšírenie funkčnosti a rozsahu služieb navrhnutých v rámci prvej vlny implementácie eHealth. Rozšírením elektronických služieb zdravotníctva sa podporí napĺňanie strategických cieľov eHealth, zvýši sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosť poskytovaných služieb a ich dostupnosť. Cieľom zavedenia služieb je prispieť k znižovaniu mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami a k zefektívneniu využívania zdrojov v zdravotníctve.

Základnými cieľmi národného projektu sú:

  • rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva (ďalej len „eSZ“),
  • zlepšenie funkcionality riešenia eSZ,
  • zlepšenie správy riešenia eSZ.

Z pohľadu občanov – pacientov sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zabezpečenia rozšírenia možnosti výmenných lístkov o podporu sledovania zdravotného prípadu (kontrolným orgánom bude umožnené sledovať úroveň kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti a prijímateľom zdravotnej starostlivosti to prinesie skvalitnenie poskytovania služieb).

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 7 000 000,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83318
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100037
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60757
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22651
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87358
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky