RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

11.07.2013 10:32

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“, kód: OPIS-2013/1.1/62-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

  • zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a s tým súvisiacej evidencie platieb,
  • zvýšenie komfortu poplatníka pri platení správnych a súdnych poplatkov umožnením platby priamo na mieste každého zapojeného správneho orgánu a zavedením viacerých platobných kanálov,
  • zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti,
  • zvýšenie dostupnosti a kvality štatistických informácií o správnych a súdnych poplatkoch a poskytnutých službách.

Pre občana bude prínosom:

  • zavedenie nových platobných kanálov – systém umožní platbu platobnou kartou priamo na úrade, resp. platbu prostredníctvom internetu,
  • zvýšenie komfortu občana – občan nebude musieť navštíviť pobočku pošty pre potrebu nákupu kolkových známok,
  • sprehľadnenie systému platenia poplatkov – jednotný systém pre platenie správnych a súdnych poplatkov na všetkých zapojených úradoch,
  • možnosť občana overiť si, či jeho platba poplatku bola naozaj použitá na vyžiadanú službu.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 5 277 000,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 15.10.2013.

Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky