RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru

09.08.2013 14:32

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“, kód: OPIS-2013/1.1/67-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • Elektronizácia a automatizácia procesov dovozu,
  • Transformácia súčasného informačného prostredia do podoby integrovaného colného systému,
  • Rozvoj a optimalizácia existujúceho riešenia do podoby robustného centralizovaného riešenia postaveného na najmodernejších technológiách.

        Integrovaný colný informačný systém má pokrývať a zabezpečiť pohodlné riešenie všetkých životných situácií súvisiacich s colným konaním, alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva právnická, alebo fyzická osoba – subjekt pri dovoze tovaru.
       Centralizované riešenie vytvorí komunikačné rozhranie pre obchodníkov externej domény, komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy, vrátane ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru. Zároveň bude vytvorené komunikačné rozhranie medzi deklaračným systémom pre dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú evidované platby.
        V praxi bude pre občana prínosom z dôvodu zníženia administratívneho zaťaženia colných subjektov rýchlejšie vydávanie rozhodnutí o prepustení tovaru, efektívnejšie spravovanie žiadostí o riešenie colného konania, colné kontroly budú adresnejšie (nie plošné ale zamerané na podozrivé subjekty), zlepší sa tiež informovanosť vo vzťahu k colným povinnostiam a dostupný bude okamžitý prehľad o stave colného konania pri dovoze.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 29 838 000,00 EUR.
 
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 11.11.2013.
Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky