RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zapojenie sa do prieskumu stavu informačnej bezpečnosti

16.08.2013 10:49

Na základe úloh definovaných v materiáli „Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR“ schválenom uznesením vlády SR č. 570/2008 Ministerstvo financií SR vykonáva pravidelný prieskum stavu informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorého výsledky predkladá vláde SR na vedomie. Táto činnosť ministerstva je vykonávaná v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy.

V súvislosti s vyššie uvedeným preto ministerstvo vytvorilo dotazník „Prieskum stavu informačnej bezpečnosti vo VS“, ktorý je prístupný na hlavnom webovom sídle ministerstva.

Jeho vyplnením napomôžete vytvoreniu lepšieho obrazu o aktuálnom stave informačnej bezpečnosti v SR, preto Vás touto cestou prosíme o zapojenie sa do prieskumu. Prieskum bude ukončený 30. septembra 2013.

Informácia: Výsledky prieskumu stavu informačnej bezpečnosti vo verejnej správe SR v roku 2009 a 2011 sú dostupné na príslušnej stránke tohto webového sídla.
Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky