RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2

05.12.2013 13:18

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2“.

Pri projekte „Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2“ dôjde k rozšíreniu projektu Národnej evidencie vozidiel, a to konkrétne vybudovaním optimalizovanej databázy údajov z evidencie vozidiel, ktorá umožní poskytovanie nových elektronických služieb pre občanov aj podnikateľské subjekty (vlastníci, importéri vozidiel a autobazáre). Implementáciou projektu bude zabezpečené rozšírenie vybavenia ďalších 440 vozidiel technikou špecifikovanou v pôvodnom projekte Národnej evidencie vozidiel, čím sa docieli zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb a kontroly. Projekt tiež prispeje k rozšíreniu funkcionalít mobilného klienta vo vozidlách zameraných predovšetkým na požiadavky praxe pracovníkov Ministerstva vnútra SR smerujúcim k zefektívneniu procesu kontroly.
Zámerom projektu je publikovanie elektronických služieb, vďaka ktorým bude možné skvalitniť a zefektívniť prácu dopravných inšpektorátov a mobilných zložiek Ministerstva vnútra SR a skrátiť tým čas, ktorý občania strávia vybavovaním evidenčných úkonov.

Zmluva bola 3. decembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 4. decembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 18 575 397,63 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.
Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky