RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu“

12.12.2013 16:15

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu“.

Cieľom projektu je zavedenie plne elektronických služieb Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“), ktoré zabezpečia občanom a podnikateľom komplexné vybavovanie záležitostí vo vzťahu k NBÚ. Výsledkom projektu bude zjednodušenie administratívy občanov a podnikateľov, ako aj skrátenie lehôt konania.. Cieľové riešenie bude umožňovať plne elektronickú formu komunikácie a výmenu dokumentov. Zároveň bude umožnený elektronický výkon verejnej moci pre všetky povinné osoby, ktoré prostredníctvom služieb PKI infraštruktúry (t.j. infraštruktúra verejného kľúča) môžu zabezpečiť efektívny, rýchly, bezpečný a spoľahlivý výkon svojej agendy. Bez uvedených služieb by nemohla infraštruktúra, či už vo verejnom sektore alebo v komerčnom sektore efektívne fungovať, najmä pokiaľ ide o okamžité overenie platnosti elektronického podpisu resp. zaručeného elektronického podpisu, elektronickej značky a časovej pečiatky. Prínosy zavedenia a využívania PKI infraštruktúry pre občanov sú špecifické podľa služieb jednotlivých informačných systémov verejnej správy.
Všeobecne sa prínosy v praxi prejavia napr. v možnosti bezpečného elektronického potvrdenia úkonov, v zrýchlení konaní a v kontrole a integrite informácií vrátane ich zabezpečenia pred zneužitím. Službu na Vydanie certifikátu osvedčenia a rozhodnutia o autorizácií osoby bolo doteraz možné zabezpečiť len listinnou formou, po zavedení projektu to však bude možné aj elektronicky.

Zmluva bola 10. decembra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 11. decembra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 11 760 000,00 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky