RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vyhláška o zaručenej konverzii v medzirezortnom pripomienkovom konaní

05.06.2014 16:22

Ďalší významný krok v rozvoji e-Governmentu.

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente.

Vyhláška predstavuje ďalší významný krok v rámci rozvoja e-Governmentu a prechode na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom. Elektronická komunikácia umožní zrýchlenie riešenia životných situácií občanov a podnikateľov.

Cieľom zaručenej konverzie je prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a opačne tak, aby bola nová forma použiteľná na právne účely rovnako ako tá pôvodná. Občania si tak napr. budú môcť prekonvertovať kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti do elektronickej formy použiteľnej pre právne účely. Týmto okrem iného dochádza k úspore nákladov, keďže právne použiteľnú kópiu v elektronickej forme bude môcť občan a podnikateľ využiť neobmedzene a zároveň ňou bude môcť disponovať na akomkoľvek dátovom nosiči (CD, DVD a pod.).

Návrh vyhlášky o zaručenej konverzii dokumentov upravuje najmä podrobné podmienky pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, pričom zaručenú konverziu bude môcť vykonávať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom rozsahu advokát, a to za úhradu.

Ministerstvo financií SR s cieľom minimalizovať náklady občanov a podnikateľov pri využívaní zaručenej konverzie určilo sadzobník úhrad v súlade s trhovými cenami, ktorý neumožňuje neúmerné navyšovanie sadzieb pri vykonávaní zaručenej konverzie a sprístupňuje tak túto službu pre bežné používanie, kde je predpoklad jej využívania vo veľkom meradle.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky