RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“

18.06.2014 16:40

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“, kód: OPIS-2014/1.1/71-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“ zverejnilo Ministerstvo financií SR už v roku 2013. Keďže projekt nemal ukončený proces verejného obstarávania, bol zaradený do zásobníka projektov. Práce na projekte však postupom času napredovali a z dôvodu ukončeného verejného obstarávania pristúpilo Ministerstvo financií SR 18.6.2014 k opätovnému zverejneniu písomného vyzvania.

Cieľom realizácie projektu „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“ je vybudovať elektronické služby, ktoré zabezpečia efektívnu komunikáciu medzi klientmi – právnickými osobami a pracovníkmi oddelení Eximbanky SR. V súčasnosti sa žiadosti súvisiace s bankovými alebo poistnými službami podávajú v papierovej forme a v tejto forme sa aj ďalej spracovávajú. Projektom sa zabezpečí elektronizácia procesu podania a administrácie žiadosti (napr. o úver či poistenie) a v konečnom dôsledku tak klienti budú mať možnosť zadávať podania elektronicky prostredníctvom novovybudovaného portálu.

Zavedením projektu sa dosiahne:

  • skvalitnenie poskytovania služieb klientom a elektronizovanie čo najväčšieho rozsahu komunikácie medzi klientmi a Eximbankou SR,
  • zvýšenie efektívnosti administratívnych procesov, čím sa urýchli čas klientov pri vybavovaní služieb poskytovaných Eximbankou SR,
  • zjednodušenie a zrýchlenie dostupnosti informácií klientom s cieľom kvalitatívneho obratu výmeny spracovania informácií od manuálneho k elektronickému medzi klientmi a Eximbankou SR,
  • vybudovanie a sprevádzkovanie integrovaného informačného systému Eximbanky SR, ktorý umožní klientom využívanie elektronických služieb a iniciuje rozšírenie ich používania.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 749 468,00 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 22.09.2014.

Písomné vyzvanie na národný projekt spolu s ďalšími podrobnými informáciami a kompletnou tlačovou správou nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky