RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu Registra priestorových informácií

08.07.2014 15:51

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu "Register priestorových informácií (RPI)“.

Cieľom národného projektu je vytvorenie informačného systému registra priestorových informácií a sprístupnenie jeho služieb občanom, podnikateľom a verejnej správe prostredníctvom portálu. Zavedením elektronických služieb RPI sa uľahčí vyhľadávanie a získavanie priestorových informácií z rôznych nekonzistentných zdrojov. Informácie budú zároveň použiteľné na právne úkony, čím sa výrazne zvýši komfort užívateľov služieb.

Projekt odstráni nejednotnosti v štruktúre, zbere a umiestnení, zabráni duplicite a nejednoznačnosti interpretácie priestorových údajov vo verejnej správe a privátnom sektore. RPI bude základným registrom integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorý ponúkne centrálny a štandardizovaný informačný zdroj priestorových informácií. K priestorovým informáciám, ktoré eviduje verejná správa patria napríklad polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, zdravotné informácie, pôdne alebo geologické informácie.
Nasadzovaním jednotlivých elektronických služieb sa znižuje byrokracia pri komunikácii medzi občanmi, podnikateľmi a štátom. Ku všetkým elektronickým službám verejnej správy sa občania dostanú z jedného miesta cez portál www.slovensko.sk, ktorý zároveň slúži ako centrálny zdroj informácií.

Zmluva bola 4. júla 2014 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 5. júla 2014.
Výška nenávratného finančného príspevku je 6 499 333 EUR.

Tlačovú správu vo formáte PDF nájdete TU a ďalšie súvisiace informácie TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky