RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 o zaručenej konverzii

16.10.2014 14:43

Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii, ktorá je vykonávacím predpisom zákona o e-Governmente. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.

Vyhláška predstavuje ďalší významný krok v rámci rozvoja e-Governmentu a prechode na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom. Elektronická komunikácia umožní zrýchlenie riešenia životných situácií občanov a podnikateľov.

Cieľom zaručenej konverzie je prevod listinnej formy dokumentu na elektronickú a opačne tak, aby bola nová forma použiteľná na právne účely rovnako ako tá pôvodná. Občania si tak napr. budú môcť prekonvertovať kúpnu zmluvu k nehnuteľnosti do elektronickej formy použiteľnej pre právne účely. Týmto okrem iného dochádza k úspore nákladov, keďže právne použiteľnú kópiu v elektronickej forme bude môcť občan a podnikateľ využiť neobmedzene a zároveň ňou bude môcť disponovať na akomkoľvek dátovom nosiči (CD, DVD a pod.).

Vyhláška o zaručenej konverzii upravuje najmä podrobné podmienky pre osoby vykonávajúce zaručenú konverziu, pričom zaručenú konverziu bude môcť vykonávať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť orgán verejnej moci vrátane notárov, poštového podniku poskytujúceho univerzálnu poštovú službu a v obmedzenom rozsahu advokát, a to za úhradu.

Ministerstvo financií SR s cieľom minimalizovať náklady občanov a podnikateľov pri využívaní zaručenej konverzie taktiež určilo sadzobník úhrad v súlade s trhovými cenami, ktorý neumožňuje neúmerné navyšovanie sadzieb pri vykonávaní zaručenej konverzie a sprístupňuje tak túto službu pre bežné používanie, kde je predpoklad jej využívania vo veľkom meradle.

Znenie novely uvádzame nižšie a nájsť je ho možné aj v osobitnej časti pre legislatívu v oblasti informatizácie spoločnosti v SR.

pdf Vyhláška č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii (53 kB)


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky