RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stovky štátnych úradníkov preškolili v oblasti informačnej bezpečnosti

24.02.2015 13:13

Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo úspešný projekt vzdelávania v informačnej bezpečnosti, ktorý trval spolu 25 mesiacov. Okrem vzdelávania špičkovými odborníkmi boli vytvorené aj garantované materiály a študijné podklady, vrátane učebných osnov, metodík, učebníc a prezentácií.

Cieľom školení bolo podporiť zvyšovanie povedomia a kompetentnosti v oblasti informačnej bezpečnosti a napomôcť k vytváraniu bezpečného prostredia v Slovenskej republike. MF SR ako gestor informačnej bezpečnosti na Slovensku realizovalo série vzdelávaní pre zamestnancov verejnej správy v súlade s plnením uznesenia vlády a celkovo tak prispelo k budovaniu bezpečnejšieho digitálneho priestoru v SR.

Predmetom školení boli viaceré špecifické oblasti informačnej bezpečnosti, ako bezpečnostná politika, organizácia informačnej bezpečnosti, správa aktív, personálna a fyzická bezpečnosť, prevádzka systémov a komunikácie, riešenie bezpečnostných incidentov, manažment kontinuity činností, súlad s legislatívou, či bezpečnosť systémov a riadenie informačnej bezpečnosti.

Vzdelávanie v informačnej bezpečnosti malo štyri postupné etapy, ktoré trvali spolu viac ako 2 roky. Každý účastník absolvoval podľa zaradenia do vzdelávacieho cyklu 5 až 12 dňové školenie so sériou vysoko odborných prednášok. Vzdelávania v informačnej bezpečnosti sa v sumáre zúčastnilo 1095 zamestnancov jednotlivých ministerstiev, ale aj pracovníkov Finančnej správy, Najvyššieho kontrolného úradu, Telekomunikačného úradu, Národného bezpečnostného úradu a ďalších štátnych orgánov. Všetky fázy vzdelávania mali u prijímateľov pozitívnu odozvu o čom svedčia viaceré ďakovné listy a MF SR plánuje ich pokračovanie aj v budúcnosti.

Vysoká úroveň informačnej bezpečnosti v štáte vytvára základný predpoklad pre spoľahlivé prostredie a to ako pre vnútroštátny tak aj pre medzinárodný obchod a poskytovanie služieb v spoločnosti. Prioritným cieľom je zvyšovanie úrovne ochrany voči incidentom, rizikám a hrozbám v oblasti informačnej bezpečnosti v štáte. Podkladové materiály zo školení podľa jednotlivých typov skupín sú uvedené na: http://www.informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky