RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR zverejnilo písomné vyzvania na tri národné projekty OPIS

16.04.2015 11:58

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvania na národné projekty:

  • Elektronický preukaz poistenca;
  • Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií;
  • Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR.

Projekty prispejú k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

„Elektronický preukaz poistenca“ bude slúžiť ako identifikačný a autentifikačný prostriedok poistenca pre využívanie elektronických služieb zdravotníctva. Elektronický preukaz poistenca by mal plne nahradiť súčasný preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. Nový preukaz bude použiteľný vo všetkých zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, ordinácie praktických lekárov a pod.) a poistencovi zároveň umožní prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke.

V rámci projektu „Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií“ dôjde hlavne k vybudovaniu jednotného hardvérového a softvérového prostredia ministerstva kultúry (a podriadených inštitúcií) pre integráciu IS rezortu kultúry s ÚPVS (www.slovensko.sk) a dátovými schránkami, ako aj s informačným systémom centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (čo sa v praxi využíva pri dočasnom alebo trvalom vývoze kultúrnej pamiatky, zbierkového predmetu, historických knižničných dokumentov a predmetov kultúrnej hodnoty).

Cieľom projektu „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR“ je vybudovať celorezortnú integračnú platformu ministerstva spravodlivosti. Tá vygeneruje v budúcnosti veľké časové úspory pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti budujú. Projektom sa zjednoduší realizácia všetkých procesov rezortu spravodlivosti a zefektívni sa prevádzka informačných systémov, vďaka ktorým sa budú bezpečnejšie prihlasovať špecializovaní používatelia (ako sú notári, advokáti, exekútori a pod.) a zamestnanci verejnej správy do systémov v správe ministerstva.

Dátum uzávierky jednotlivých písomných vyzvaní na národné projekty je 17.07.2015. Písomné vyzvania na národné projekty sú spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Všetky písomné vyzvania spolu s prílohami nájdete tu: http://www.informatizacia.sk/aktualne-vyzvy-opis/609s.

pdfTlačová správa (355 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky