RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Séria workshopov má pomôcť pri ukončovaní projektov elektronizácie verejnej správy

16.04.2015 17:23

Byť čo najlepšie pripravení na sprístupnenie elektronických služieb, overiť ich funkčnosť, otestovať pred spustením do prevádzky a odstrániť nedostatky. K naplneniu týchto úloh slúži séria workshopov. Organizuje ich Ministerstvo financií SR pre prijímateľov projektov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Cieľom týchto workshopov je čo najpresnejšie oboznámiť prijímateľov s úlohami, pokynmi a usmerneniami pri ukončovaní projektov (v júli 2014 vydalo Ministerstvo financií SR usmernenie, ktorým boli zadefinované postupy vedúce k úspešnému ukončeniu projektov).

Workshopy sú pripravené pre 3 desiatky úradov (ministerstvá, ďalšie ústredné orgány štátnej správy či samosprávy) a viac ako 60 IT firiem, ktoré ako dodávatelia realizujú vyše 60 projektov OPIS. V rámci nich prijímatelia v najbližších mesiacoch sprístupnia množstvo elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Workshopy nadväzujú na prezentácie z augusta, októbra a decembra minulého roka. Ako prvé sú organizované workshopy zamerané na dokumentáciu súvisiacu s procesom ukončovania projektov, priebeh overovania funkčnosti elektronických služieb, testovanie portálov a penetračné testovanie.

Ministerstvo financií SR chce týmito krokmi zabezpečiť úspešné ukončenie projektov, ktoré súvisia s elektronizáciou verejnej správy a rozvojom elektronických služieb a predchádzať situáciám, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. Kľúčovou úlohou je zabezpečiť, aby prijímatelia čo najlepšie implementovali projekty, ktoré majú prostredníctvom zavádzaných elektronických služieb odbremeniť občanov a podnikateľov od náročnej a zdĺhavej administratívy.

pdfTlačová správa (342 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky