RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dlhoočakávaný multiplatformový eID klient prichádza spolu s množstvom ďalších služieb

24.06.2015 08:22

V júli  tohto roka sprístupní ministerstvo vnútra multiplatformový eID klient, ktorý umožní využívanie občianskeho preukazu s čipom aj pre ďalšie operačné systémy. Aj občania a podnikatelia, ktorí nepoužívajú MS Windows, tak budú mať možnosť vybavovať elektronické služby verejnej správy z pohodlia domova. Projekt Elektronická identifikačná karta, financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), sa tak dostáva do ďalšej fázy. 

Ministerstvo vnútra SR  patrí medzi rezorty, ktoré v krátkom čase spustia do plnej prevádzky ďalšie elektronické služby verejnej správy. Elektronické služby Centrálnej ohlasovne už od 1. januára 2014  umožňujú  občanom realizovať úkony súvisiace s ohlasovaním pobytu cez internet. V júli k nim pribudnú ďalšie špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe splnomocnenia a tiež možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu.  Okrem toho občania, ktorí majú občiansky preukaz s čipom, majú možnosť nielen zmeniť trvalý pobyt cez internet, ale od  júla 2015 zároveň aj požiadať o vydanie nového dokladu elektronicky. 

Informačný systému Registra adries zase umožní sústrediť presné údaje o všetkých adresách v štáte. Register bude popisovať umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to aj na mape Slovenska. V tejto súvislosti sa očakáva prínos pri záchrane životov, pri ochrane majetku, napríklad v súvislosti s požiarmi, záplavami, či inými udalosťami. Pomôcť má aj poštám, no i podnikateľom a bežným občanom v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť alebo zistiť presnú adresu.

V rámci projektu Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude už čoskoro možné požiadať o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom 19 elektronických formulárov, a to pri 40 typoch služieb. Projekt umožní všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín, využívať možnosti e-Governmentu. Zároveň sa v tejto súvislosti očakáva  zefektívnenie procesu schvaľovania a vyplácania sociálnych dávok.

Ďalší z projektov OPIS - Elektronické služby Štatistického úradu, splnil nápravné opatrenia vyplývajúce z kontroly a v priebehu krátkeho času tak bude formálne ukončený. Pred ukončením je tak dnes spolu ďalších dvanásť projektov elektronizácie verejnej správy, ktoré sú financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Ku koncu roka 2015 by už mali byť dostupné stovky elektronických služieb, ktoré sú súčasťou 55 projektov realizovaných na Slovensku v rámci prioritnej osi 1 OPIS. Po ich spustení do prevádzky budú môcť občania a podnikatelia aktívne využívať elektronické služby verejnej správy z pohodlia domova cez jednotný prístupový bod www.slovensko.sk, bez nutnosti osobne navštíviť úrady.

Zoznam projektov OPIS, ktoré sú vo fáze ukončovania:
1. Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla,
2. Informačný systém Registra adries,
3. Elektronické služby centrálnej ohlasovne,
4. Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov,
5. Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť),
6. Elektronické služby Štatistického úradu SR,
7. Elektronické služby verejného obstarávania,
8. Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka,
9. Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok,
10. Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS,
11. Elektronická zbierka zákonov SLOV-LEX,
12. Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kompletný zoznam projektov PO 1 OPIS ktoré boli alebo sú realizované nájdete v tlačovej správe:

pdfDlhoočakávaný multiplatformový eID klient prichádza spolu s množstvom ďalších služieb (306 kB)

 

Zdroj: MF SR


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky