RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Elektronické služby štátu majú úspech, využíva ich čoraz viac občanov

13.07.2015 14:20

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte cez internet je od jeho zavedenia, apríla tohto roku, najviac využívanou službou zo strany verejnosti. Za prvý polrok roku 2015 bolo cez portál www.slovensko.sk, ktorý je vstupnou bránou k elektronickým službám, odoslaných celkovo 115 354 podaní, spolu bolo zriadených takmer 5,46 mil. elektronických schránok, aktivovaných na doručovanie ich bolo viac ako 10-tisíc, pričom toto číslo neustále narastá. Obľúbené je najmä využívanie služieb dopravných evidencií, ktoré boli spustené síce až od apríla 2015, no ku koncu júna 2015 to bolo už 8 624 zrealizovaných žiadostí rôzneho druhu v tejto oblasti.

Väčšina projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je tesne pred dokončením (OP IS). OP IS patrí k najdynamickejšie čerpajúcim operačným programom. Kým na začiatku roku 2012 mal čerpanie 9 percent, dnes s čerpaním cez 75 percent prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, je medzi štyrmi najlepšie čerpajúcimi operačnými programami. Zavedených je už viac ako 400 elektronických služieb verejnej správy, na konci tohto roka by mali pribudnúť ďalšie stovky.

Ministerstvo financií SR spustilo ďalšie kontroly na mieste k projektom, ktoré vstupujú do svojej záverečnej fázy. Ide o projekty Elektronická identifikačná karta, Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, IS registra fyzických osôb a Elektronizácia služieb matriky. Cieľom kontrol je predovšetkým overiť stav dodania diela a funkčnosti elektronických služieb (penetračné testovanie), zistenie reálneho stavu projektu ako ja kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. OP IS projekty, ktoré tak doteraz neurobili, majú povinnosť predložiť oznámenie o plánovanom ukončení realizácie aktivít projektu do konca júla 2015.

Snahou Ministerstva financií SR je najmä úspešné ukončenie každého projektu OP IS či už po stránke technologickej a funkčnej, ako aj po stránke administratívnej. Ide o hlavnú náplň vykonávania kontrol na mieste, ktoré súvisia predovšetkým s blížiacim sa termínom uzatvorenia programového obdobia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prostredníctvom ktorého sú jednotlivé projekty financované.

pdfTlačová správa (262 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100461
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60793
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22682
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky