RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ponuka elektronických služieb pre občanov ďalej rastie

28.08.2015 09:03

Prostredníctvom portálu www.slovensko.sk už môžu občania žiadať o štátne sociálne dávky, príspevky, či sociálnu pomoc prostredníctvom elektronických služieb ministerstva práce. Pre všetky subjekty, ktoré sú zapojené do medzinárodného obchodu, finančná správa sprístupnila podávanie colného vyhlásenia v elektronickej podobe prostredníctvom projektu Centrálneho elektronického priečinka. Ministerstvo vnútra SR rozšírilo ponuku e-služieb centrálnej ohlasovne o špecializované služby hlásenia trvalého či prechodného pobytu za inú osobu na základe splnomocnenia a takisto možnosť podávať podnety na zrušenie oboch foriem pobytu.

V týchto dňoch bol odovzdaný miliónty kus občianskeho preukazu s čipom, čo svedčí o tom, že Slovensko napreduje v oblasti elektronických služieb. V rámci prioritnej osi 1 OPIS sa počet spustených elektronických služieb zvýšil na viac ako 500 a celkové čerpanie finančných prostriedkov prekročilo hranicu 80%.

Ministerstvo financií SR v rámci ukončovania projektov OPIS aktívne komunikuje a spolupracuje s prijímateľmi. Za posledný rok bola zrealizovaná aj séria niekoľkých workshopov pre prijímateľov, ktorých cieľom bolo prispieť k úspešnému ukončovaniu projektov. V súvislosti s projektmi, ktoré už vstúpili do svojej záverečnej fázy, sú realizované zo strany Ministerstva financií SR ukončovacie kontroly na mieste. V súčasnosti je ukončovaných 32 projektov prioritnej osi 1 OPIS.

Okrem už vykonaných kontrol na mieste napr. pre projekty NASES a MV SR, od konca júla prebiehajú ďalšie kontroly týkajúce sa projektov Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel - časť 2, Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb a Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave. V auguste sa otvorili kontroly spojené s ukončovaním ďalších projektov. Ide o projekty Dátové centrum obcí a miest, Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, Rozvoj elektronických služieb súdnictva, Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja, Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu SR, projekt IS Identifikátora fyzických osôb a Elektronizácia služieb mesta Nitra. V najbližšej dobe preto MF SR očakáva úspešné ukončenie viacerých projektov.

pdfTlačová správa (261 kB)


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky