RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií zjednocuje tvorbu architektúry verejnej správy

18.09.2015 15:51

Ministerstvo financií SR pripravilo materiál, ktorý sa týka postupu zavedenia architektúry verejnej správy v SR.

Úlohou verejnej správy je predovšetkým zabezpečiť poskytovanie služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie a zároveň zabezpečiť správne a efektívne fungovanie štátu. Realizácia týchto uvedených úloh je v súčasnosti vo veľkom rozsahu ovplyvňovaná informačno-komunikačnými technológiami.

Využitie architektúry verejnej správy je jedným z kľúčových nástrojov, ktorý zameriava tieto technológie na jej potreby a poskytuje prostriedky na efektívne riadenie a kontrolu. Predstavuje jasne definovanú štruktúru organizácie umožňujúcu komplexne dokumentovať, modelovať a analyzovať verejnú správu vo všetkých jej úrovniach a zároveň plánovať zmeny, ktoré môžu vyplynúť z rôznych reformných zámerov.

Cieľom uvedeného materiálu je všeobecne informovať o spôsobe budovania architektonickej schopnosti vo verejnej správe, ktorú zastrešuje ako súčasť zložky ministerstva architektonická kancelária verejnej správy. Činnosti tejto kancelárie sa týkajú najmä oblasti metodickej podpory, realizácie architektúry verejnej správy SR ako aj oblasti zabezpečenia podpory projektov eGovernmentu. Zámerom je najmä dodržiavanie systematického a metodického prístupu pri tvorbe a podpore architektúry verejnej správy. 

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti organizuje pre zástupcov z jednotlivých rezortov teoretické a praktické školenia. Tí sú oboznamovaní s tvorbou segmentových architektúr na úrovni jednotlivých orgánov štátnej správy a samosprávy. Hlavným cieľom organizovania týchto školení je zabezpečenie odborných kapacít pri zavádzaní architektúry verejnej správy do praxe v rámci jednotlivých rezortov.

Materiál Informácia o postupe zavedenia architektúry verejnej správy v SR nájdete tu.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky