RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vláda schválila programové vyhlásenie

13.04.2016 16:09

Súčasťou programového vyhlásenia vlády je tiež téma informatizácie spoločnosti a jednotného digitálneho trhu.

Informačné technológie sú v súčasnosti integrované prakticky do všetkých oblastí ekonomiky a spoločnosti a sú nositeľom vysokej pridanej hodnoty a inovácií. Racionálnym využívaním informačno – komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) sa zvyšuje produktivita práce a konkurencieschopnosť krajiny.

Agenda informatizácie spoločnosti a jednotného digitálneho trhu je veľmi široká a spadá na národnej úrovni do kompetencie viacerých rezortov.

Strategickým cieľom vlády je preto pristupovať k agende informatizácie spoločnosti a témam jednotného digitálneho trhu koncepčne a uplatňovať nadrezortný princíp s cieľom lepšej koordinácie realizovaných aktivít v danej oblasti a vyššej miery kontroly dodržiavania záväzných pravidiel a stanovených priorít.

Vláda preto podporí centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a agendy jednotného digitálneho trhu s cieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a podnikateľov.

Vláda upraví potrebnú legislatívu o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy tak, aby prierezovo zjednotila procesy plánovania, implementácie, prevádzky a podpory, ako aj monitoringu a hodnotenia výkonu riadenia v správe informačných technológií verejnej správy. Významné investície do projektov informačných systémov bez ohľadu na zdroj financovania budú podriadené centrálne riadenému ratifikačnému mechanizmu.

Pri realizácii projektov informatizácie spoločnosti bude vláda presadzovať služby orientované na verejnosť v zmysle novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy tak, aby sa zjednodušila a zrýchlila komunikácia občana so štátnou správou a samosprávou, minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou úkonov na jednom mieste s dôrazom na bezpečnosť údajov a transakcií a zvyšovania dôvery vo využívanie elektronických / digitálnych služieb.

Vláda sa zameria na realizáciu a prijímanie takých opatrení, ktoré posunú Slovensko v oblasti elektronickej verejnej správy na úroveň priemeru EÚ. Tieto opatrenia budú vychádzať z dôslednej reformy procesov vo verejnej správe, pričom IKT prostriedky budú slúžiť ako významný podporný nástroj na implementáciu týchto reforiem.

Vláda bude znižovať prevádzkové náklady na základnú IKT infraštruktúru horizontálnym aj vertikálnym rozširovaním „vládneho cloudu“, spustením služieb „Infraštruktúra ako služba“, „Platforma ako služba“ a „Software ako služba“ a dôsledným uplatňovaním princípu „cloud only“ a „jedenkrát a dosť“. Vláda prijme také opatrenia, vďaka ktorým bude štát kombináciou primeraných nástrojov postupne zvyšovať vlastnú schopnosť architektonického a programového riadenia informatizácie verejnej správy.

Implementáciou opatrení a princípov stratégie jednotného digitálneho trhu s ohľadom na priority Slovenskej republiky bude vláda klásť dôraz na rozvoj a odstraňovanie bariér jednotného digitálneho trhu a digitálnej ekonomiky v spolupráci s odbornou a podnikateľskou verejnosťou.

Sprístupňovaním informácií, ktoré štát vytvára, v podobe otvorených dát, pomôže vláda vytvoriť na dátach založené hospodárstvo, ktoré podporí podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vláda dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30mbit/s pre všetkých občanov a vytvorí podmienky pre budovanie sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením pre husto osídlené oblasti.

Zdroj: rokovania.sk


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky