RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dnešným dňom nadobudol účinnosť zákon o dôveryhodných službách

18.10.2016 13:44

Prostredníctvom zákona, ktorý vyšiel z dielne Národného bezpečnostného úradu, sa do slovenských právnych predpisov premietlo nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré má niekoľko významných cieľov. Jedným z nich je posilnenie dôvery pri elektronických transakciách v rámci Slovenska. Zlepšiť by sa tak mala vzájomná elektronická komunikácia medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, a to hlavne z pohľadu bezpečnosti. Následne sa zvýši tiež účinnosť verejných a súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v celej Európskej únii.

Nariadenie ďalej vytvára podmienky na to, aby boli medzi krajinami Európskej únie vzájomne akceptované rôzne spôsoby elektronickej komunikácie. Ide napr. o elektronickú identifikáciu, elektronické dokumenty, elektronické podpisy a elektronické doručovacie služby. V praxi to bude znamenať, že občania SR, a najmä podnikatelia, môžu využiť svoju elektronickú identifikáciu v zahraničí na vlastnú autentifikáciu pri prístupe k online službám v tomto štáte (napríklad pri vybavovaní záležitostí súvisiacich s podnikaním v zahraničí), a tým využívať výhody jednotného vnútorného trhu v plnej miere.

Pri elektronickej komunikácii sú dôležitým prvkom elektronické schránky. Novela zákona o e-Governmente upravuje povinnosť aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v OR SR a nemajú aktivovanú schránku na 1.5.2018. Všetky právnické osoby a zapísané organizačné zložky budú môcť následne vybavovať svoje úradné záležitosti elektronicky bez nutnosti fyzickej návštevy úradov.    

Aktivácia elektronickej schránky prináša zásadnú zmenu v komunikácii so štátom. Doručovanie podaní a rozhodnutí do elektronických schránok je rovnocenné s doručovaním v tradičnej papierovej podobe poštou, a k momentu doručenia elektronického dokumentu do elektronickej schránky sa viažu rovnaké právne následky ako pri doručení listín prostredníctvom pošty.

Novelou sa zároveň ruší povinnosť orgánov verejnej moci vykonávať zaručenú konverziu elektronického úradného dokumentu v prípade, kedy nie je možné doručiť úradný dokument elektronicky.  Po novom už bude postačovať vyhotovenie rovnopisu elektronického dokumentu v listinnej podobe štandardným spôsobom.

Nový predpis č. 272/2016 Z. z. je dostupný na portáli Slov-Lex.sk. 

 

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky