RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Metainformačný systém zefektívni a zvýši výkonnosť verejnej správy

12.12.2016 09:42

Základným poslaním projektu „Metainformačný systém“ bolo vytvorenie nástrojov zabezpečujúcich efektívnu správu enterprise architektúry verejnej správy, efektívne projektové riadenie a riadenie informačných zdrojov vo verejnej správe a poskytovanie informácií verejnosti.

Metainformačný systém prispieva k vytvoreniu a sprístupneniu používateľsky atraktívnych elektronických služieb a rozvoju informačnej spoločnosti. Projekt prináša: 
Zvýšenie kompetentnosti a kvality výkonu verejnej správy - zamestnanci verejnej správy a dodávatelia IS budú mať lepší prístup k informáciám a zároveň verejný prístup k informáciám zvýši tlak na kvalitu výstupov jednotlivých projektov.
Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou - občania budú mať viac možností získať informácie o spôsobe implementácie a fungovania eGovernmentu a jeho služieb a tým nepriamo aj väčšiu kontrolu nad efektívnym vynaložením finančných prostriedkov.
Zvýšenie úspory času a energií – zníženie administratívnej záťaže pomocou odstránenia „papierových“ úkonov ušetrí prírodné zdroje a využívanie elektronických služieb zredukuje čas potrebný na výkon služieb pre používateľov.

Systém prostredníctvom webového rozhrania https://metais.finance.gov.sk/ umožňuje využitie služieb a funkcionalít ako podpora správy enterprise architektúry verejnej správy, evidencia služieb a komponentov eGovernmentu a ich monitorovanie, či podporu štandardizačného procesu. Medzi zásadnými službami nechýba ani evidencia softvérových licencií organizácií štátnej správy, podpora tvorby a pripomienkovania štúdií uskutočniteľnosti či evidencia údajových fondov (zoznam referenčných registrov, referencovateľných identifikátorov, dátových prvkov a základných číselníkov).

Aktivity projektu boli ukončené 18.decembra 2015.
Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 11 306 490,00 eur.
Zmluva bola 19. februára 2015 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 20. februára 2015.

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky