RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

24.03.2017 13:02

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Príloha č. 1 výzvy (PDF)

Príloha č. 1 výzvy (Word)

Príloha č. 2 výzvy (PDF)

Príloha č. 2 výzvy (Word)

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 21.04.2017 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch v pondelok – štvrtok v termíne do 14:30 a v piatok v termíne do 14:00 hod.) v písomnej forme na adresu:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Na obálke musí byť uvedené „Hodnotiteľ PO7 OPII - Neotvárať “.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 21.04.2017 na e-mailovú adresu: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky