RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Workshop k strategickým prioritám informatizácie podľa NKIVS

11.04.2017 10:20

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky zorganizoval dňa 4. apríla 2017 na Úrade vlády Slovenskej republiky celodenný workshop k strategickým prioritám informatizácie podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnilo 70 zástupcov orgánov verejnej moci.

V zmysle úlohy B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 437/2016 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky má Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podrobnejšie rozpracovať desať strategických priorít. Prvé štyri strategické priority boli schválené Radou vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dňa 28. februára 2017, a to Manažment údajov, Integrácia a orchestrácia, Vládny cloud a Multikanálový prístup. Workshop otvorila p. Martina Slabejová, poverená riadením sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Schválené strategické priority určujú smerovanie verejnej správy pri budovaní eGovernmentu, slúžia na dosiahnutie princípov informatizácie verejnej správy, ktoré sú riešené strategickou architektúrou. Ich dodržiavanie je nevyhnutné pre vybudovanie digitálnej a transparentnej verejnej správy, ktorá bude prínosom pre celú spoločnosť, predovšetkým však pre občanov a podnikateľov.

.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky