RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. MF/8712/2009-131 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti

08.04.2009 11:04

MF SR schválilo dňa 25. marca 2009 výnos č. MF/8712/2009-131, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. októbra 2007 č. MF/25915/2007-132 o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti. Novela výnosu nadobudne účinnosť 15. apríla 2009. Cieľom novelizácie výnosu bolo zamerať účel poskytovanej dotácie na oblasti, ktoré podstatne prispejú k napĺňaniu cieľov vytýčených v dokumente Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 876 zo dňa 3. decembra 2008. V súčasnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravuje k novele výnosu vypísanie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzva bude v najbližšej dobe zverejnená na tomto webovom sídle.

Znenie novely výnosu č. MF/8712/2009-131 bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2009 záložka č.41.

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87378
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky