RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informatizácia sa posúva dopredu - Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie tri výzvy na národné projekty

17.07.2009 01:29

Ministerstvo financií SR vyhlásilo ďalšie tri výzvy na Národné projekty: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR a Elektronické služby centrálnej ohlasovne. Ministerstvo financií SR je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Národný projekt Elektronické služby národnej evidencie vozidiel zabezpečí, aby sa vykonanie evidenčných úkonov a podávanie žiadostí dalo riešiť prostredníctvom internetu. Tento projekt zároveň zefektívni poskytovanie služieb pre evidenciu vozidiel a postará sa o vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých vozidiel na Slovensku. Po realizácii projektu tak bude môcť občan riešiť cez internet životné situácie ako nadobudnutie, prevádzku, ale aj stratu vozidla. Elektronicky podporované budú služby ako prevod vozidla, kúpa nového alebo individuálne dovezeného vozidla, podpora prevádzky, likvidácia vozidla, či objednanie sa na okresný dopravný inšpektorát.

viac informácií

Národný projekt Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR bude riešiť sprístupnenie elektronických služieb mobilných jednotiek MV SR. Projekt zabezpečí zavedenie elektronických služieb pre centrálnu správu priestupkov občanov, zabezpečí tiež služby inteligentných elektronizovaných mobilných jednotiek, schopných slúžiť občanovi. Taktiež sprístupní informácie o sledovanej situácii prostredníctvom elektronických služieb. Tieto služby sa budú využívať najmä pri životných situáciách ako prevádzka alebo strata vozidla.

viac informácií

Národný projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne zabezpečí, aby občan nemusel osobne navštevovať úrad pre úkony pobytovej agendy, čiže umožní zadávanie žiadostí o zmenu pobytu a zadávanie žiadostí o potvrdenia o pobyte občana elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu a tiež doručovanie potvrdení o pobyte občana poštou. Umožní tiež podávanie súhlasov k pobytu vo vlastnej nehnuteľnosti elektronickým spôsobom. Sprístupní sa centrálna platforma pre obsluhu procesov ohlasovne. V cieľovom stave tak budú elektronicky podporované eGovernment služby ako prihlásenie sa k pobytu, podpora pobytu, odhlásenie sa z pobytu.

viac informácií

Oprávneným žiadateľom o príspevok je vo všetkých troch prípadoch Ministerstvo vnútra SR. Tieto národné projekty sú zamerané na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.

Dĺžka realizácie týchto troch projektov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektov. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na výzvu na Národný projekt (NP) Elektronické služby národnej evidencie vozidiel predstavuje 30 440 000 € (917 035 440 Sk) vrátane DPH. Čiastka na výzvu na NP Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra SR je 40 000 000 € (1 205 040 000 Sk) vrátane DPH. Čiastka na výzvu na NP Elektronické služby centrálnej ohlasovne je 14 100 000 € (424 776 600 Sk).

Dátum uzávierky týchto výziev na národné projekty je do 19. októbra 2009. Výzvy zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Zdroj: SORO OPIS Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky