RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k národnému projektu: Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

02.12.2009 01:42

Praktické využívanie služieb eGovernmentu sa približuje míľovými krokmi:
Vyhlásili výzvu na elektronické služby spoločných modulov ÚPVS

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vyhlásilo výzvu na národný projekt „Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov“.

 Táto výzva je celkovo už 21. v zozname výziev, ktoré boli počas ostatných 2 rokov v rámci OPIS vyhlásené s cieľom maximálne zefektívniť verejnú správu a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.

 Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje hlavný a jednotný prístup k informáciám, radám, návodom, popisom a elektronickým službám rôznych subjektov verejnej správy (VS) prostredníctvom internetu. Súčasná verzia portálu je však už zastaralá a nevyhovujúca z hľadiska nárokov jeho používateľov, z hľadiska technológií a taktiež spôsobu manažovania jeho obsahu. Preto je potrebné nahradiť ho novým systémom, vybudovaným na najmodernejších technológiách, ktoré umožnia občanom i firmám pohodlné a jednoduché využívanie rôznych služieb eGovernmentu bez toho, že by kvôli vybavovačkám na úradoch odchádzali skôr z práce, alebo si brali dovolenku.

Nový informačný systém VS bude tak poskytovať nielen množstvo neustále aktualizovaných informácií z rôznych inštitúcií VS, ale prostredníctvom uvedenia 8 spoločných modulov umožní:

  • fyzickým i právnickým osobám pristupovať k ich elektronickým poštovým schránkam, kde sa bude evidovať všetka e-komunikácia medzi občanom, resp. firmou a VS (eDesk modul),

  • elektronicky doručiť a prevziať dokumenty a zásielky, ktoré sú dnes úradmi posielané ako doporučené zásielky a občan si ich musí fyzicky vyzdvihnúť na pošte (Modul elektronického doručovania),

  • automaticky upozorňovať na novinky a zmeny v obsahu portálu prostredníctvom SMS správy, alebo iným komunikačným kanálom (Notifikačný modul)

  • elektronicky vypĺňať formuláre rôznych inštitúcií VS (eForm modul) a následne ich cez internet oficiálne podať prislušnej inštitúcii, kde budú tieto úradne prijaté a spracované (Modul centrálnej elektronickej podateľne),

  • uhrádzať príslušné poplatky a vystavovať potvrdenia o ich úhrade (Platobný modul),

  • spravovať identity, autentifikačné údaje a prístupové práva (Identity and Access Management)

  • dlhodobo ukladať elektronické registratúrne záznamy inštitúcií VS.

K týmto eGovernment službám bude zabezpečený prístup prostredníctvom troch tzv. základných prístupových komponentov – občania a firmy si budú  mocť vybrať, či využijú nový ÚPVS na internete, alebo si svoje úradné záležitosti vybavia telefonicky cez Kontaktné centrum, prípadne osobne, návštevou novovybudovaných Integrovaných obslužných miest.

Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške 47,447 milióna eur (1 429 388 322,- Sk) vrátane DPH, je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia zriadená Úradom vlády SR. Celková dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, je maximálne 36 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu.

Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je 3.3.2010. Výzvu zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, kde budú k dispozícii ďalšie podrobné informácie. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií


Zdroj: SORO OPIS Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky