RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prieskum „Spokojnosť so základnými e-službami verejnej správy – 2009“

08.04.2010 10:10

Významným kritériom porovnávania úrovne vyspelosti členských štátov EÚ je percento základných služieb, ktoré verejná správa poskytuje občanom v elektronickej podobe, tzv. e-goverment. Najlepšou európskou krajinou v tomto smere je Rakúsko. Poskytuje takmer 100% úradných úkonov v elektronickej podobe. Napriek tomu sa ukázalo, že ani takáto príkladná optimalizácia e-govermentu neprináša automaticky jeho maximálnu efektivitu. Využívanie služieb verejnej správy elektronickou formou občanmi nie je v Rakúsku na očakávanej úrovni. Ponuka e-služieb pravdepodobne neodráža skutočné potreby samotných občanov.

Hlavným cieľom Slovenska pri budovaní platformy e-Govermentu je viesť proces elektronizácie verejnej správy prioritne v súlade so samotnými potrebami a očakávaniami užívateľov. E-goverment na Slovensku má tendenciu ponúknuť v elektronickej forme tie služby verejnej správy, o ktoré má ich konečný užívateľ skutočný záujem a na takom stupni elektronizácie, ktorý bude spĺňať jeho požiadavky a očakávania. Do popredia sa dostáva optimalizácia základných dvadsiatich e-služieb VS na základe poznania spokojnosti ich užívateľov. Ministerstvo financií SR v roku 2009 zrealizovalo prieskumný projekt Spokojnosť s e-službami verejnej správy. Výsledkom projektu je reálny obraz spoločnosti v oblasti znalosti, využívania, hodnotenia kvality a spokojnosti s dvadsiatimi základnými e-službami verejnej správy. Projekt poskytuje odpovede na otázky vnímania samotného e-govermentu, ochoty ho využívať, dôvery v takýto proces, očakávania užívateľov a samozrejme spokojnosť občanov a podnikov s doterajšou elektronizáciou verejnej správy. Výsledky sú odpoveďou na otázky ďalšieho postupu optimalizácie a kvalitného nastavenia jednotlivých služieb poskytovaných verejnou správou v online podobe.

Projekt je dlhodobým zámerom Ministerstva financií SR v tejto oblasti. Výsledky prieskumu z roku 2008 pomohli lepšie nadstaviť parametre prieskumného projektu, ktorý sa realizoval koncom roka 2009. Projekt prešiel niekoľkými zmenami, ktoré sa týkali tak metodológie ako aj obsahovej stránky. Možno konštatovať, že zmeny viedli k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne projektu, použitím sofistikovanejších štatistických metód boli nadstavené nové ukazovatele, ktoré poskytnú rýchlu a komplexnú porovnateľnosť výsledkov v čase a poskytnú nové podnety pre ďalší kvalitatívny rozvoj e-služieb VS. Opakovaným monitorovaním jednotlivých atribútov, definovaných v projekte a meraných v cieľových skupinách ako napr. index spokojnosti, index lojality, index odporúčania a i., bude možné presnejšie definovať postupy v procese vytvárania modernej elektronickej verejnej správy, zodpovedajúcej potrebám a záujmom súčasných a potenciálnych užívateľov.

pdfHlavne zavery prieskumu Spokojnosť (164 kB)

pdfe-gov_firmy_prezentacia vysledkov (671 kB)

pdfe-gov_obyvateľstvo_prezentacia vysledkov (1018 kB)


Zdroj: MFSR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky