RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na projekt Sociálnej poisťovne

28.05.2010 11:21

Začína sa druhá fáza elektronizácie služieb Sociálnej poisťovne

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Sociálnej poisťovne – 2. prioritná oblasť“.

Projekt nadväzuje na prvú časť, ktorá odštartovala vyhlásením výzvy dňa 22.12.2008 a takisto ako ona má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Cieľom projektu je v prvom rade zavedenie elektronických zložiek klientov Sociálnej poisťovne. Každý subjekt sociálneho poistenia bude mať priradený elektronický spis s kompletnou dokumentáciou, ku ktorej bude možný elektronický prístup. Obeh dokumentov bude riadený tak, aby bol efektívny a bol možný jednotný systém pre spracovanie a tlač zostáv. Súčasťou projektu je aj vytvorenie kapacít pre uloženie dát. Jednou z hlavných častí projektu je tiež implementácia centrálneho systému likvidácie záväzkov Sociálnej poisťovne, teda mechanizmu pre spracovanie a poukazovanie finančných prostriedkov a pre realizáciu platobných príkazov prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania so Štátnou pokladnicou. Celý projekt bude po technologickej stránke smerovať k zabezpečeniu používania elektronických služieb Sociálnej poisťovne v kontexte slovenského eGovernmentu podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Znamená to integráciu s informačným prostredím Daňového riaditeľstva SR a so Štatistickým úradom SR, a tiež integráciu so spoločnými modulmi ÚPVS v záujme jednoduchého a bezpečného podpisovania dokumentov.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Sociálna poisťovňa SR. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na tento národný projekt predstavuje 13 300 000 € vrátane DPH. Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 30.8.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Písomné vyzvanie a prílohy k nemu nájdete na stránke http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-soc-poist-2/609s6765c.


Zdroj: MF SR (SORO OPIS) Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky