RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na projekt registra PO

03.06.2010 17:49

MF SR zverejňuje písomné vyzvanie na projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“ . Ide už o celkovo 24. projekt za ostatné 2 roky, ktorý bude financovaný prostredníctvom OPIS s cieľom maximálne zefektívniť verejnú správu a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Projekt Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov (ďalej RPO) rieši oblasť evidencie a sprístupňovania údajov v elektronickej forme o právnických osobách a podnikateľoch na centrálnej úrovni. Cieľom tohto projektu je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy tak, aby predstavoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou.

RPO bude ako zákonom garantovaný referenčný register jediným zdrojom identifikačných, lokačných a administratívnych údajov umožňujúcich identifikáciu všetkých právnických osôb a podnikateľov. Tieto údaje bude RPO čerpať z databáz zdrojových registrov (napr. obchodného, živnostenského, občianskych združení, neziskových organizácií, fondov, cirkví, politických strán atď.). Keďže v súčasnosti sú zdrojové registre budované ako izolované informačné systémy, ktoré nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovanom subjekte v rôznej kvalite, bude v rámci projektu RPO v prvom rade nutné zabezpečiť integráciu a vzájomnú interoperabilitu existujúcich a budúcich zdrojových registrov. 

V cieľovom stave bude RPO tvoriť ekvivalent k zákonom stanoveným prvotným dokladom pochádzajúcim zo zdrojových registrov. V praxi to pre právnickú osobu a podnikateľa bude znamenať, že po evidencii prvotných údajov, alebo ich zmien, už nebude musieť inej inštitúcii verejnej správy predkladať výpisy z registrov, alebo iné potvrdenia jeho identity.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 4 647 000 € vrátane DPH. Dátum uzávierky tohto písomného vyzvania na národný projekt je do 07.9.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií získate na stránke http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--register-a-identifikator-pravnickych-osob-a-podnikatelov/609s6782c
Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky