RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štartuje projekt Centrálny elektronický priečinok

17.05.2010 02:15

Ministerstvo financií SR štartuje projekt Centrálny elektronický priečinok

Ministerstvo financií SR, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), už má zmluvného dodávateľa na projekt Elektronizácia služieb Centrálneho elektronického priečinku (CEP).  

V pondelok 17.5.2010 uzavrelo Ministerstvo financií SR so spoločnosťou DITEC, a. s. zmluvu o vytvorení, dodávke a implementácii informačného systému Centrálneho elektronického priečinku. Na základe kontraktu v objeme 14,14 miliónov EUR bez DPH dodá DITEC, a. s. v priebehu 35 mesiacov systém, ktorý umožní subjektom zapojeným v zahraničnom obchode a preprave tovaru získať štandardizované informácie súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom, ako aj podať a vybaviť colné a iné štátom vyžadované formality súvisiace so zahraničnoobchodnou transakciou.  

Projekt napĺňa vládou schválenú Koncepciu „Centrálneho elektronického priečinka“ z januára 2008, ktorou vláda reagovala na odporúčanie č. 33 Európskej hospodárskej  komisie OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické obchodovania (UN/CEFACT), s cieľom zavedenia jednoduchého, transparentného a efektívneho procesu pre globálne obchodovanie. Projekt prispieva k plneniu cieľov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme.

Výsledkom projektu CEP je elektronizácia a automatizácia procesov medzinárodného obchodu a vytvorenie plne integrovaného informačného prostredia pre podporu medzinárodného obchodu. Centrálny elektronický priečinok urýchli a zjednoduší informačný proces medzi obchodnou komunitou a štátom, zlepší manažment rizík a zvýši transparentnosť a úroveň bezpečnosti. Zníži sa administratívna náročnosť colného konania a zredukuje sa počet obchodných dokumentov. Obchodná komunita bude profitovať zo zvýšenej produktivity a konkurenčnej  schopnosti.

Projekt je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov alokovaných v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a prostriedkov štátneho rozpočtu. Národný projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinku je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 36 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Informácie o priebehu národného projektu Elektronizácia služieb Centrálneho elektronického priečinku budú priebežne zverejňované stránkach www.informatizacia.sk.

 


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83349
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60772
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky