RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne


Stránka: 7 z 21 Choď na: 2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12 Otázky podľa zadaných kritérií: 409

Druhé usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“ a informácia o predĺžení termínu predloženia žiadosti o NFP

06.06.2013 17:14 Viac »

Vláda SR schválila návrh zákona o eGovernmente

Vláda SR dňa 30. mája 2013 schválila „Návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)“.

30.05.2013 14:46 Viac »

Usmernenie SORO OPIS č. 5/2013 k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia

29.05.2013 16:33 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

24.05.2013 16:47 Viac »

Usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest „eMestá“

22.05.2013 08:24 Viac »

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 3 OPIS

30.04.2013 13:17 Viac »

Ministerstvo financií zverejnilo výzvu Elektronizácia služieb miest „eMestá“

18.04.2013 17:04 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

09.04.2013 12:55 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave

09.04.2013 12:51 Viac »

MF SR zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby stavebného poriadku, územného plánovania a regionálneho rozvojaplánovania a regionálneho rozvoja

09.04.2013 12:41 Viac »

Prvý národný projekt OPIS je ukončený

04.04.2013 13:05 Viac »

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritnej osi 3 OPIS

02.04.2013 15:39 Viac »

Možnosť pripomienkovania smernice EÚ v oblasti informačnej bezpečnosti

26.03.2013 14:10 Viac »

Odporúčanie k posudzovaniu projektov ISVS z pohľadu Cloud Computingu

27.02.2013 11:27 Viac »

EÚ zverejnila stratégiu a návrh smernice pre informačnú bezpečnosť

07.02.2013 13:45 Viac »

Menej byrokracie: štát nebude chcieť od ľudí údaje, ktoré už má

07.02.2013 13:07 Viac »

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu projektu Národný zdravotnícky informačný systém

06.02.2013 12:55 Viac »

Belgicko využilo modul platformy ePRIOR pre vytvorenie národného systému elektronickej fakturácie

05.02.2013 13:26 Viac »

Revízia Open Source licencie Európskej únie (EUPL)

05.02.2013 13:25 Viac »

Európska komisia sprístupnila viac ako 1000 technických špecifikácií informačných systémov verejnej správy pre opätovné použitie

05.02.2013 13:23 Viac »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
9131
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
1219
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
568
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
1127
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
6872
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky