RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne


Stránka: 7 z 25 Choď na: 2 3 4 5 6  7  8 9 10 11 12 Otázky podľa zadaných kritérií: 490

MF SR vyberie produkčnú agentúru na kampaň pre elektronické služby

26.06.2014 09:32 Viac »

Aktualizácia č. 2 Usmernenia č. 6/2013 SORO OPIS k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na RO OPIS

19.06.2014 15:33 Viac »

Ministerstvo financií zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby v spoločnosti Eximbanka SR“

18.06.2014 16:40 Viac »

Slovensko bude súčasťou projektu Cloud for Europe

17.06.2014 08:45 Viac »

Vyhláška o zaručenej konverzii v medzirezortnom pripomienkovom konaní

05.06.2014 16:22 Viac »

Usmernenie č.10/2014 SORO OPIS k analýze použitia PKI prostriedkov v rámci informačných systémov verejnej správy

05.06.2014 12:49 Viac »

Sociálna poisťovňa spolu s Ministerstvom financií SR pristúpili k dohode o mimoriadnom ukončení zmlúv a projektov OPIS

29.05.2014 16:06 Viac »

Najčastejšie otázky k zákonu o e-Governmente

29.05.2014 12:55 Viac »

Vláda schválila kľúčový dokument pre štart vládneho cloudu

21.05.2014 11:16 Viac »

Program Connecting Europe Facility (CEF - Telecom) nahrádza ukončený program Safer Internet.

15.05.2014 15:26 Viac »

Príručka EU pre rozvoj broadbandu formou štátnej pomoci

15.05.2014 09:33 Viac »

Európska komisia schválila základný dokument pre eurofondy na informačnú spoločnosť pre roky 2014 - 2020

22.04.2014 16:22 Viac »

Zverejnené finálne znenie správy k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v SR

17.04.2014 14:09 Viac »

Vláda SR schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra

16.04.2014 13:21 Viac »

Podpora start upov zo sektora IKT

10.04.2014 14:48 Viac »

MF SR vydalo výnos o jednotnom formáte e-správ

10.04.2014 14:44 Viac »

Smernica 2006/24/ES o uchovávaní údajov z verejných komunikačných sietí neplatná.

10.04.2014 13:22 Viac »

Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

10.04.2014 08:53 Viac »

Štát bude efektívnejšie využívať IT technológie a prejde na cloudové služby

03.04.2014 11:13 Viac »

ENISA má už 10 rokov

14.03.2014 12:42 Viac »
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18196
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49463
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5651
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky