RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ankety

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?
 
Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 


Staršie ankety

Anketa z 03.07.2014

Myslíte si, že ste o súčasných možnostiach využívania elektronických služieb verejnej správy dostatočne informovaný/á?
 
mám dostatočné informácie
544
mám informácie, ale privítal/a by som ich viac
457
nemám pocit, že som informovaný/á
760

1761 účastníkov.
 

Anketa z 31.03.2014

Vzdelávate sa priebežne v oblasti informačnej bezpečnosti (ochrana informačno-komunikačných technológií a všetkého s nimi súvisiaceho, viď. aj osobitná stránka k informačnej bezpečnosti)?
 
Áno, čítam si dostupné informácie
28
Áno, formou e-Learningu
5
Áno, v rámci školení vedených lektormi
34
Nie
25

92 účastníkov.
 

Anketa z 13.01.2014

Vybavili ste si nový občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta) aj s možnosťou využívania zaručeného elektronického podpisu (ZEP)?
 
áno, vybavil/a som si eID aj s možnosťou využívania zaručeného elektronického podpisu
276
nie, ale plánujem to v najbližšej dobe
2213
nie, a neplánujem to urobiť
1072

3561 účastníkov.
 

Anketa z 05.04.2013

Používate pri svojej práci open source produkty?
 
áno
206
nie
1845
neviem
92

2143 účastníkov.
 

Anketa z 18.01.2013

E-learning je elektronické vzdelávanie na báze internetu s využitím väčšiny dostupných informačných a komunikačných prostriedkov. Využili ste v procese svojho vzdelávania (v práci, v škole, doma...) e-learning?
 
áno, využil/a
4269
nie, nevyužill/a
1291

5560 účastníkov.
 

Anketa z 07.11.2011

osobná návšteva úradu telefonický kontakt elektronicky cez internet prostredníctvom pošty inak

Ktorý spôsob komunikácie s verejnou správou, úradmi uprednostňujete?
 
osobná návšteva úradu
98
telefonický kontakt
138
elektornicky, prostredníctvom internetu
264
prostredníctvom pošty
140
inak
77

717 účastníkov.
 

Anketa z 11.05.2011

Akú formu sčítania využijete tento rok pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011?
 
Vyplnenie tlačív v listinnej podobe za prítomnosti sčítacieho komisára
181
Elektronickú formu sčítania
73

254 účastníkov.
 

Anketa z 24.03.2011

Ktoré z uvedených životných situácií ste riešili za posledný rok?
 
Podávanie daňového priznania pre zamestnancov
132
Narodenie dieťaťa a ďalšie udalosti súvisiace so zmenami v matrike
261
Registrácia vozidla
34
Presťahovanie - oznámenie o zmene trvalého bydliska
667
Účasť na verejnom obstarávaní
4518
Ani jednu z uvedených životných situácií
859

6471 účastníkov.
 

Anketa z 18.01.2010

Ktorú z uvedených elektronických služieb verejnej správy ste už využili?
 
Daň z príjmu FO/PO
5438
Vyhľadávanie pracovného miesta
2075
Vybavovanie osobných dokladov
668
Registrácia právnickej osoby
3419
Verejné obstarávanie
341

11941 účastníkov.
 

Anketa z 18.01.2010

Myslíte si, že portál informatizacia.sk poskytuje dostatok informácií o procese informatizácie verejnej správy na Slovensku?
 
Určite áno
2276
Skôr áno
670
Skôr nie
380
Určite nie
1873
Neviem
1432

6631 účastníkov.
 

Anketa z 09.02.2009

Aké informácie najčastejšie vyhľadávate na stránke informatizacia.sk?
 
Aktuálne výzvy na predkladanie projektov z OPIS
3774
Informácie zo strategických dokumentov
494
Informácie o štandardoch IS VS
3024
Informácie z kalendára udalostí
877
Iné
434

8603 účastníkov.
 

Anketa z 01.12.2008

Viete na čo slúžia štandardy prístupnosti webových stránok ?
 
Áno, poznám ich
100
Áno, poznám ich a mám(e) ich implementované na našom webe
122
Počul(a) som už o nich, ale neviem presne
92
Nie, neviem
114

428 účastníkov.
 

Anketa z 06.05.2008

Stretli ste sa už s porušením informačnej bezpečnosti (bezpečnostným incidentom) ?
 
Áno, zažil som ho sám.
108
Áno, zažil ho niekto z môjho okolia.
62
Áno, ale iba som počul, že sa niekde stal.
58
Nie, zatiaľ som sa nestretol.
63
Nie a ani neviem, čo to je.
62

353 účastníkov.
 

Anketa z 06.05.2008

Ktorá z týchto vlastností by podľa Vás bola najväčším prínosom elektronického formuláru ?
 
Jednotný vzhľad a štruktúra obsahu všetkých elektronických formulárov
84
Jednoznačná identifikácia prijímateľa formuláru (úrad)
18
Automatické výpočty a kontrolné funkcie
69
Zhodnosť s papierovou verziou
38
Možnosť automatickej kontroly doručenia
21

230 účastníkov.
 

Anketa z 06.05.2008

Koľko spamu (nevyžiadanej elektronickej pošty) priemerne denne dostávate (odhadom na všetkých svojich poštových účtoch) ?
 
žiadny
3973
1 až 5 spamových správ denne
4391
6 až 20 spamových správ denne
5894
21 až 50 spamových správ denne
15287
51 až 100 spamových správ denne
4275
viac ako 100 spamových správ denne
2730

36550 účastníkov.
 

Anketa z 28.04.2008

Myslíte si, že je v súčasnej dobe dôležité chrániť deti pred nezákonným a škodlivým obsahom na internete?
 
veľmi dôležité
1359
malo by sa o tom hovoriť
1357
nie je to dôležité
1345
neviem
1337

5398 účastníkov.
 

Anketa z 21.04.2008

Ktorý informačný kanál uprednostňujete pri získavaní informácií o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti?
 
Relevantné internetové stránky.
1286
Masmédiá (televízia, rozhlas).
1265
Odborné a informačné publikácie.
1254
Konferencie, semináre, pracovné stretnutia, školenia.
1263
Call centrum.
1267

6335 účastníkov.
 

Anketa z 12.12.2007

Počuli ste už o operačnom programe Informatizácia spoločnosti?
 
Tento názov som už počul/a, ale neviem o čo ide.
2159
Áno, je to dokument, na základe ktorého bude Slovensko čerpať prostriedky z eurofondov na projekty informatizácie spoločnosti.
2212
Nie, nikdy som o tom nepočul/a.
2155

6526 účastníkov.
 
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky