RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - 2. prioritná oblasť

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti zverejňuje písomné vyhlásenie na národný projekt "Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - 2. prioritná oblasť".

Na základe tohto písomného vyzvania oprávnený žiadateľ predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - 2. prioritná oblasť, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na: 

  • zavedenie elektronických spisov klientov Sociálnej poisťovne
  • vytvorenie efektívneho systému riadenia obehu dokumentov
  • vytvorenie kapacít pre ukladanie dát
  • implementácia centrálneho systému likvidácie záväzkov Sociálnej poisťovne, teda mechanizmu pre spracovanie a poukazovanie finančných prostriedkov a pre realizáciu platobných príkazov prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania so Štátnou pokladnicou
  • integráciu s informačným prostredím Daňového riaditeľstva SR a so Štatistickým úradom SR, a tiež integráciu so spoločnými modulmi ÚPVS

Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - 2. prioritná oblasť (817 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne - 2. prioritná oblasť (10952 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu (380 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky