RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Centralizácia a rozvoj dátových centier štátu

Dňa 21. mája 2014 vláda SR schválila strategický materiál "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe", ktorého hlavným cieľom je centralizácia množstva dátových centier štátu do dvoch hlavných dátových centier - v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR. Tieto budú prostredníctvom jednotného priestoru vo forme katalógu služieb poskytovať štátnym úradom a inštitúciám cloudové služby (typu IaaS, PaaS, SaaS) v požadovaných vysokých úrovniach kvality a bezpečnosti.
Uvedený materiál v slovenskom jazyku si môžete  stiahnuť tu a v anglickom jazyku tu.

V zmysle úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 247/2014 k materiálu "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe" Ministerstvo financií SR vydalo Metodické usmernenie na spracovanie analýzy stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a na spracovanie harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií jednotlivých rezortov do dátového centra štátu.
Metodické usmernenie  popisuje stanovený postup v súlade s úlohami uznesenia vlády. Postup centralizácie a rozvoja dátových centier sa dá v jednoduchosti charakterizovať ako súbor opakujúcich sa fáz: Analýza, Plánovanie, Migrácia a Hodnotenie. Samotné metodické usmernenie je zložené z dvoch hlavných častí:

1. Detailný popis postupu centralizácie a rozvoja dátových centier, rozdelený podľa fáz
2. Zoznam príloh, ktoré sa počas uvedeného postupu spracovávajú a zasielajú

Zámerom fázy Analýza je sumarizovať existujúci a plánovaný stav celého IKT, tak aby bolo možné vykonať identifikáciu tých aplikačných a technologických prostriedkov, pre ktoré bude na základe úrovne poskytovaných cloudových služieb vykonaná migrácia do rozvíjaných dátových centier štátu. Účelom fázy Plánovanie je pripraviť detailný plán migrácie IKT, na základe ktorého sa budú jednotlivé aktivity presunu realizovať. Fáza Migrácia predstavuje realizáciu schváleného harmonogramu migrácie IKT a zámerom fázy Hodnotenie je odpočet a vyhodnotenie plnenia harmonogramu migrácie IKT.

Metodické usmernenie s prílohami si môžete stiahnuť tu.

Ministerstvo financií SR zorganizovalo pre jednotlivé rezorty v priebehu mesiaca september 2014 3 workshopy, ktorých cieľom bolo detailnejšie oboznámenie s predmetným metodickým usmernením a katalógom služieb poskytovaných dátovými centrami štátu.

Prezentáciu z workshopov si môžete stiahnuť tu.

V zmysle úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 247/2014 k materiálu "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe" Ministerstvo financií SR publikovalo katalóg služieb poskytovaných dátovými centrami štátu.

 

 


Publikované: 02.03.2016 / Aktualizované : 09.03.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky