RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Všeobecne o cloud computingu

Cloud computing predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných technológií. Výhoda cloudového riešenia spočíva v znižovaní nákladov zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich elektronické služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo v podstate umožní organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti.

Cloud computing je na Internete založený model vývoja a používania počítačových technológií. Možno ho charakterizovať aj ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) za vlastný softvér, ale za jeho použitie. Ponuka aplikácií sa pohybuje od kancelárskych aplikácií, cez systémy pre distribuované výpočty, až po operačné systémy prevádzkované v prehliadačoch.

 

Technológia cloud computingu sa vyznačuje nasledujúcimi atribútmi:

Multitenancy - tento pojem možno voľne preložiť ako "viacej nájmov". Ide o to, že počítačové zdroje sú zdieľané medzi všetkými používateľmi.

Obrovská škálovateľnosť a elasticita - umožní používateľom rýchlo zmeniť výpočtové zdroje podľa potreby.

Pay as you go - tento prístup je založený na princípe koľko toho používateľ spotrebuje, toľko zaplatí.

Aktualizovanosť (Up-to-date) - všetok softvér je automaticky aktualizovaný, používateľ nemusí do tohto procesu nijako zasahovať, všetko zariadi poskytovateľ.

Prístup cez Internet - používatelia sa môžu ku svojmu softvéru pripojiť kdekoľvek po celom svete.

 

Najčastejšími modelmi poskytovania cloudových služieb z hľadiska distribúcie služieb sú nasledujúce tri modely:

• infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS (Infrastructure as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry. Hlavnou výhodou tohto prístupu je, že o celý hardvér sa stará poskytovateľ a tento model je vhodný pre tých, ktorí vlastnia softvér (alebo jeho licencie) a nechcú sa starať o hardvér,

• platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS (Platforma as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umožnenia ich navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania, pričom tieto aplikácie ostávajú v správe odberateľa cloudových služieb,

• softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS (Software as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií, t.j. používatelia využívajú aplikačnú funkcionalitu (používateľ si kupuje prístup k aplikácii, nie samotnú aplikáciu).


Publikované: 02.03.2016 / Aktualizované : 04.03.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky