RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čo je OPIS?

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je referenčným dokumentom, na základe ktorého je poskytovaná podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti v období rokov 2007-2013. Tieto prostriedky budú na Slovensku využité v súlade s celkovou stratégiou Európskej únie vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na inováciách a vedomostiach. Preto je globálnym cieľom OPIS-u vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Znamená to v prvom rade: vybudovať modernú, na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu, vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umožniť prístup k širokopásmovému internetu každému občanovi, vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

Práve na tieto tri priority je na základe OPIS poskytovaná nenávratná finančná pomoc:

  1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb s cieľom efektívne poskytovať služby verejnej správy občanom. Zahŕňa budovanie a prepájanie informačných systémov verejnej správy. Na túto prioritnú os sú po realokácii vyčlenené prostriedky vo výške 847.781.186,- eur (zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, spolu so zdrojom pro-rata).
  2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry s cieľom skvalitniť systémy získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizovať a dobudovať infraštruktúru pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Na druhú prioritnú os sú po realokácii vyčlenené prostriedky vo výške 194.584.994,- eur (zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, spolu so zdrojom pro-rata).
  3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmového internetu - z dôvodu realokácie finančných prostriedkov OPIS v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca uznesením Vlády SR č. 191/2012 zo 16.5.2012, budú projekty rozvoja infraštruktúry širokopásmového pripojenia realizované v nasledovnom programovom období 2014 – 2020. V rámci OPIS bude uskutočnená nevyhnutná príprava na realizáciu takýchto projektov. Kontrahovanie v rámci tejto prioritnej osi je na úrovni 13.173.380,21,- eur (zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). 

Okrem týchto troch osí definuje OPIS aj 4. prioritnú os Technická pomoc, ktorá tvorí právne, finančné a technické zázemie orgánov zapojených do implementácie ŠF s cieľom zabezpečiť vysokú efektívnosť a účinnosť intervencií OPIS. Na základe Metodického usmernenia č. 5/2007 Centrálneho koordinačného orgánu, majú zdroje Technickej pomoci zabezpečiť nevyhnutné podmienky na kvalitnú a odbornú prípravu, monitorovanie, administráciu, hodnotenie, audit a kontrolu implementácie operačných programov.  


Publikované: 26.11.2007 / Aktualizované : 30.04.2014 /
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky