Main navigation:

Skip main navigation

Contacts of the Information Society Section

Contact address

Ministry of Finance of the Slovak Republic
Štefanovičova 5
P.O.BOX 82
817 82 Bratislava

The Information Society Section

Ing. Pavel Bojňanský
general director

Tel.: 02/5958 2429

Lenka Víteková
secretariat of the section 

Tel.: 02/5958 2428
Fax: 02/5958 2498
E-mail: lenka.vitekova@mfsr.sk

Department of Information Society Strategy

Ing. Milan Kokavec
director of the department

Tel.: 02/5958 4422
E-mail: milan.kokavec@mfsr.sk

Ing. Alfonz Aczel
Tel.: 02/5958 6425
E-mail: alfonz.aczel@mfsr.sk

Tibor Gajda, BSBA
Tel.: 02/5958 2425
E-mail: tibor.gajda@mfsr.sk

Mgr. Stanislav Gernic
Tel.: 02/5958 4420
E-mail: stanislav.gernic@mfsr.sk

Mgr. Ľubica Kašíková
Tel.: 02/5958 4425
E-mail: lubica.kasikova@mfsr.sk

Mgr. Boris Kovarovič
Tel.: 02/5958 3138
E-mail: boris.kovarovic@mfsr.sk

Mgr. Gabriela Krajčovičová
Tel.: 02/5958 2426
E-mail: gabriela.krajcovicova@mfsr.sk

Ing. Valentína Michálková
Tel.: 02/5958 2438
E-mail: valentina.michalkova@mfsr.sk

JUDr. Jaroslav Petržel
Te.: 02/5958 4425
E-mail: jaroslav.petrzel@mfsr.sk

Ing. Rastislav Roháč
Tel.: 02/5958 6422
E-mail: rastislav.rohac@mfsr.sk

Ing. Michaela Špeťková
Tel.: 02/5958 2437
E-mail: michaela.spetkova@mfsr.sk

 

Department of Information of Public Administration

JUDr. Ľudovít Chnápko 
director of the department 

Tel.: 02/5958 2427
E-mail: ludovit.chnapko@mfsr.sk

a) Department of architecture of eGovernment

Ing. Lucia Pittnerová Fábryová
head of department


Tel.: 02/5958 2414
E-mail: lucia.fabryova@mfsr.sk

Ing. Radoslav Koreň
Tel.: 02/5958 4414
E-mail: radoslav.koren@mfsr.sk

Ing. Ján Kulavjak
Tel.: 02/5958 4413
E-mail: jan.kulavjak@mfsr.sk

b) Department of Program Office

 

Ing. Peter Baltazár
Tel.: 02/5958 2423
E-mail: peter.baltazar@mfsr.sk

Mgr. Marián Minárčiný
Tel.: 02/ 5958 4423
E-mail: marian.minarciny@mfsr.sk

Mgr. Ladislav Németh
Tel.: 02/ 5958 2424
E-mail: ladislav.nemeth@mfsr.sk

c) Department of information a cyber security

 

Ing. Vladimír Janský
Tel.: 02/5958 2411
E-mail: vladimir.jansky@mfsr.sk

Department of Implementation Programmes of Development of Information Society 

Ing. Jozef Štefánik
authorized to represent director of the department 

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: jozef.stefanik@mfsr.sk

Lívia Stupárová
secretariat of the department

Tel.: 02/5958 2422
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk

a) Financial Management Department

Ing. Jozef Štefánik
head of department

Tel.: 02/5958 2432
E-mail: jozef.stefanik@mfsr.sk

Ing. Michal Candrák
Tel.: 02/5958 2444
E-mail: michal.candrak@mfsr.sk

Ing. Dana Dragulová
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: dana.dragulova@mfsr.sk

Ing. Denis Fraňo
Tel.: 02/5958 2432
E-mail: denis.frano@mfsr.sk

Ing. Peter Macho
Tel.: 02/5958 2439
E-mail: peter.macho@mfsr.sk

Ing. Oliver Michta
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: oliver.michta@mfsr.sk

Ing. Lukáš Rovňák
Tel.: 02/5958 2320
E-mail: lukas.rovnak@mfsr.sk

Ing. Lukáš Zubčák
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: lukas.zubcak@mfsr.sk

b) Department of Preparing and Monitoring project 

Mgr. Peter Čmiko
head of department

Tel.: 02/5958 2442
E-mail: peter.cmiko@mfsr.sk

Ing. Jozef Baradlay
Tel.: 02/5958 4434
E-mail: jozef.baradlay@mfsr.sk

Mgr. Lenka Boldišová
Tel.: 02/5958 2445
E-mail: lenka.boldisova@mfsr.sk

Mgr. Katarína Hvizdošová
Tel.: 02/5958 4435
E-mail: katarina.hvizdosova@mfsr.sk

Mgr. Juraj Jančí
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: juraj.janci@mfsr.sk

Mgr. Marek Mravík
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: marek.mravik@mfsr.sk

Ing. Miriam Múdra
Tel.: 02/5958 2435
E-mail: miriam.mudra@mfsr.sk

Mgr. Radoslav Papánek
Tel.: 02/5958 2440
E-mail: radoslav.papanek@mfsr.sk

Ing. Annamária Sojáková
Tel.: 02/5958 4440
E-mail: annamaria.sojakova@mfsr.sk

JUDr. Daniela Tokovicsová
Tel.: 02/5958 2350
E-mail: daniela.tokovicsova@mfsr.sk

Department of Management Programmes of Development of Information Society

Mgr. Lukáš Lukáč
director of the department

Tel.: 02/5958 2421
E-mail: lukas.lukac@mfsr.sk

Lívia Stupárová
secretariat of the department

Tel: 02/5958 2422
E-mail: livia.stuparova@mfsr.sk  

a) Department of Monitoring, Technical Assistance and Publicity

Mgr. Zdenko Kavec
head of department

Tel.: 02/5958 2441
E-mail: zdenko.kavec@mfsr.sk

RNDr. Tatiana Bagiová
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: tatiana.bagiova@mfsr.sk

Ing. Peter Jaraba
Tel.: 02/5958 2441
E-mail: peter.jaraba@mfsr.sk

Mgr. Daniela Loffayová
Tel.: 02/5958 2349
E-mail: daniela.loffayova@mfsr.sk

Ing. Stanislav Uhrin
Tel. 02/5958 2436
E-mail: stanislav.uhrin@mfsr.sk

b) Department of Control Projects  

JUDr. Margaréta Tatárová
head of department

Tel.: 02/5958 2443
E-mail: margareta.tatarova@mfsr.sk

Ing. František Bogačik
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: frantisek.bogacik@mfsr.sk

Ing. Zuzana Ďurčeková
Tel.: 02/5958 2431
E-mail: zuzana.durcekova@mfsr.sk

Ing. Vladimír Guľa
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: vladimir.gula@mfsr.sk

Mgr. Mária Krajčová
Tel.: 02/5958 2433
E-mail: maria.krajcova@mfsr.sk

Ing. Stanislav Verešpej
Tel.: 02/5958 2443
E-mail: stanislav.verespej@mfsr.sk

c) Department of Programming and Methodology

Ing. Mgr. Ján Galvánek 
head of department

Tel.: 02 /5958 2442
E-mail: jan.galvanek@mfsr.sk  

Mgr. Zuzana Čupková
Tel. 02/5958 2436
E-mail: zuzana.cupkova@mfsr.sk

Ing. Peter Makáň
Tel.: 02/5958 2426
peter.makan@mfsr.sk

Department of Information Technology 

Ing. Erik Minarovič
head of department

Tel.: 02/5958 2410
E-mail: erik.minarovic@mfsr.sk  

Silvia Kuželová
secretariat of the department

Tel.: 02/5958 2409
E-mail: silvia.kuzelova@mfsr.sk

Ing. Mariana Bandziová
Tel.: 02/5958 2408
E-mail: mariana.bandziova@mfsr.sk

Ing. Henrik Brinkáč
Tel.: 02/5958 2412
E-mail: henrik.brinkac@mfsr.sk

Jaroslav Brůžek
Tel.: 02/5958 4405
E-mail: jaroslav.bruzek@mfsr.sk

Ing. Branislav Brjančin
Tel.: 02/5958 4416
E-mail: branislav.brjancin@mfsr.sk

Mgr. Lenka Hasprová
Tel.: 02/5958 4407
E-mail: lenka.hasprova@mfsr.sk

Mgr. Vladimír Kapraľ
Tel.: 02/5958 4408
E-mail: vladimir.kapral@mfsr.sk

Mgr. Štefan Lompart
Tel.: 02/5958 4406
E-mail: stefan.lompart@mfsr.sk

Ing. Peter Paprčka, DiS.
Tel.: 02/5958 2405
E-mail: peter.paprcka@mfsr.sk

Mgr. Tatiana Petríková 
Tel.: 02 /5958 2415
E-mail: tatiana.petrikova@mfsr.sk

Mgr. Stanislav Schubert
Tel.: 02/5958 2407
E-mail: stanislav.schubert@mfsr.sk

Mgr. Jozef Zajíček 
Tel.: 02/5958 2416
E-mail: jozef.zajicek@mfsr.sk 

 

 

 


Publikované: 12.09.2008 / Aktualizované : 04.03.2016 / Lucia Fábryová
Add to favorite | Content Manager (MF SR) | Technical support (Datacentrum) | Legal Terms | RSS | Site map | Accessibility
Begin of page