RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

eInvoicing na národnej úrovni

v súvislosti s plánom Európskej únie, podporiť elektronickú fakturáciu (eInvoicing), tak aby sa do roku 2020 stala dominantným spôsobom fakturácie v Európe, požaduje Európska komisia vytvorenie národných multilaterálnych fór/skupín. Úlohou týchto skupín je podporovať zavádzanie elektronickej fakturácie na národnej úrovni zapojením všetkých zainteresovaných strán, ako na strane používateľov, tak aj poskytovateľov riešení. Cieľom je uviesť využívanie elektronickej fakturácie do bežnej praxe, a to predovšetkým vo sfére malých a stredných podnikov.

Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, sa iniciatívne ujal tejto aktivity a požiadal príslušné rezorty o nomináciu kompetentných kandidátov s rozhodovacou právomocou do  multilaterálneho fóra na národnej úrovni.

pdf Nominácie do multilaterálneho fóra pre eInvoicing (249 kB)

 

Stretnutie multilaterálneho fóra na národnej úrovni sa uskutoční dňa 1.12.2011 v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod. na Ministerstve financií SR. 

Predmetom stretnutia bude vysvetlenie problematiky a pojmov týkajúcich sa elektronickej fakturácie, informácie o európskom multilaterálnom fóre pre elektronickú fakturáciu a informácie o obsahu jeho prvého pracovného zasadnutia, ako aj informovanie o úlohách a smerovaní národného multilaterálneho fóra pre elektronickú fakturáciu.

pdf Program národného multilaterálneho fóra pre elektronickú fakturáciu (114 kB)

Kontaktný bod:
valentina.michalkova@mfsr.sk

Najdôležitešie body procesu zavádzania e-Invoicingu:

  • stanovisko k 16 akčným bodom Európskej komisie ohľadom elektronickej fakturácie,
  • obchodné a technické požiadavky na elektronickú fakturáciu,
  • požiadavky na elektronickú fakturáciu vyplývajúce zo zákona,
  • používanie elektronického podpisu, formát / štruktúra vymieňaných údajov,
  • využitie „best practices“.

pdf16ActionsOnEinvoicing_SK (171 kB)


Publikované: 28.09.2011 / Aktualizované : 25.01.2013 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82545
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99864
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60388
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22308
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
84983
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky