RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Elektronická fakturácia - eInvoicing

Zasadnutie Európskeho multilaterálneho fóra pre elektronickú fakturáciu

Dňa 13.09.2011 sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Európskeho multilaterálneho fóra pre elektronickú fakturáciu.

V úvode predseda Michel Catinat informoval, že kardinálnym cieľom Európskej komisie (ďalej „EK“) je dosiahnuť, aby do roku 2020 elektronická fakturácia prevážila klasickú papierovú fakturáciu na vnútornom trhu EÚ. Pripomenul, že v decembri 2010 EK publikovala oznámenie pod č. 2010 (712) - Využívanie výhod elektronickej fakturácie v Európe, ktoré identifikovalo súbor viacerých konkrétnych opatrení na zabezpečenie jednoduchšieho rozširovania e-fakturácie v Európe. Oznámenie ráta s myšlienkou poskytovania fakturačných dát v elektronickej podobe v štruktúrovanom formáte, to by umožnilo podnikateľom ťažiť z menšieho oneskorenia pri prijímaní platieb, znížiť chybovosť a znížiť náklady na tlač a poštové služby. Priblížil, že filozofia e-fakturácie hovorí o tom, že štruktúrované e-faktúry v konečnom dôsledku prispejú k optimalizácii business procesov, a to od uskutočnenia nákupu až po jeho zaplatenie, kde fakturačné dáta budú zasielané, prijímané a spracovávané výhradne elektronicky bez manuálnych zásahov. Podľa materiálu EK je v súčasnosti uplatňovaný e-fakturačný proces zložitý, zdĺhavý a nákladný najmä v cezhraničných operáciách a pre malé a stredné podniky.

Následné stretnutia fóra sa zamerajú aj na výmeny najlepších príkladov z praxe medzi členskými štátmi (ďalej „ČŠ“) a zainteresovanými subjektmi. Očakáva sa, že fórum prinesie jednoznačné a praktické odporúčania, ako v danej oblasti ďalej postupovať. Fórum by malo analyzovať problematiku e-fakturácie v štyroch samostatných pracovných skupinách fóra a na záver prezentovať ich závery. V skupinách sa ráta s aktívnou účasťou zástupcov všetkých ČŠ z verejného a privátneho sektora a tiež ostatných organizácií, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky.

Európska komisia navrhla vytvoriť nasledovné pracovné skupiny:

1. skupina – Monitorovanie procesu zavádzania e-fakturácie v ČŠ a na EÚ úrovni (napr. pohľad poskytovateľov služieb a bánk)
2. skupina - Výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe (napr. pohľad SMEs, poskytovateľov služieb a bánk, opatrenia vo verejnom sektora – elektronické verejné obstarávanie)
3. skupina – Navrhnúť primerané opatrenia na riešenie zostávajúcich cezhraničných bariér (napr. problémy pri transpozícii DPH smernice – cezhraničné, právne, regulačné)
4. skupina – Štandardizácia dátovému modelu e-fakturácie (napr. CIIv2, ISO 20022)

Európska komisia uviedla, že v záujme rovnováhy zastúpenia v Európskom multilaterálnom fóre pre elektronickú fakturáciu by v ňom mal mať každý ČŠ zastúpcu z verejného a privátneho sektora. Prítomní zástupcovia fóra akceptovali pracovný program podľa návrhu EK. Ďaľšie stretnutie sa uskutoční o šesť mesiacov v marci 2012.

 

Fórum očakáva od ČŠ praktický prístup k riešeniu problematiky a reálne výstupy úloh jednotlivých pracovných skupín:

Skupina 1.
Úloha: Monitorovanie procesu zavádzania e-fakturácie (zvyšovanie používania e-fakturácie) v ČŠ a na EÚ úrovni. Popis: Prehľad o situácii e-fakturácie v ČŠ vrátane špecifických tém, napr. situácia na trhu dodávateľov a poskytovateľov služieb. Predseda skupiny: Pieter Breyne (BE) s účasťou HU, EL, PT, RO, UK. Sekretariát zabezpečí: p. Gerd Heinen z COM.

Skupina 2.
Úloha: Výmena skúseností a príkladov dobrej praxe. Popis: Hodnotenie iniciatív, ktoré sú orientované na SMEs, iniciatívy verejného sektora, úloha poskytovateľov služieb a bánk. Predseda: Charle Bryant + Manos Schizas (UK). Účasť: AT, BG, FI, EI, IT, LV, FR, ES, CR, LU, DK, PL, DE, RO, SK, Eurochambers, EACT, FSUG

Skupina 3.
Úloha: Navrhnúť primerané opatrenia na riešenie zostávajúcich cezhraničných bariér. Popis: Transpozícia revidovanej DPH smernice. Iné legislatívne dôsledky mimo smernice VAT. Účasť: LU, RO, ES, IT, BEUC, Buss. EUR, EACT, Eurochambers.

Skupina 4.
Úloha: Migrácia smerom k štandardizácii dátového modelu e-fakturácie. Popis: Kompatibilita rozličných e-invoice formátov (ISO 20022 Finančná faktúra, Implementácia CII v.2.) Predseda: Peter Potgieser (CEN). Účasť: CZ, EE, EI, IT, LV, NL, SR, LU,PL, DK, SK, UEAPME, Skupina čl. 29. Sekretariát zabezpečuje: Antiono Conte z COM.

 

 

Európska komisia, v súvislosti s plánom Európskej únie podporiť elektronickú fakturáciu, požiadala o vytvorenie národných multilaterálnych fór pre elektronickú fakturáciu. 


Publikované: 18.04.2011 / Aktualizované : 30.11.2011 / _Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100461
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60793
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22682
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky