RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Európska cena za eGovernment 2009

Európska komisia organizuje 4. ročník udeľovania Európskeho ocenenia za eGovernment 2009, ktorý vyvrcholí v novembri tohto roku na Ministerskej konferencii eGovernment vo švédskom Malmö, za účasti európskej komisárky pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej. Európska komisia vyzýva organizácie miestnej a regionálnej samosprávy zapojiť sa do súťaže o Európske ocenenie za eGovernment 2009 predložením projektov a skúseností z praxe, ktoré poukazujú ako informačné a komunikačné technológie napomáhajú rozvoju v oblasti poskytovania a využívania služieb eGovernmentu.

Časový harmonogram:

10. jún 2009 – uzávierka prihlasovania súťažných projektov (16:00)
polovica augusta 2009
– oznámenie výsledkov súťaže a pozvanie finalistov súťaže na exhibíciu súťažných projektov spojenú s konaním ministerskej konferencie eGovernment 2009 v Malmö, Švédsko
18. november 2009 – predstavenie súťažných projektov postupujúcich do finále a určenie víťazov Európskeho ocenenia za eGovernment 2009
19-20. november 2009 – Ministerská konferencia eGovernment 2009 a exhibícia víťazných projektov súťaže
19. november 2009 – Slávnostné udeľovanie ocenení zástupcom víťazných projektov


Kto sa môže zúčastniť?

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky orgány verejnej správy (štátne, regionálne, miestne a pod.) z členských krajín EÚ, poskytujúce služby eGovernment. Prihlášky musia obsahovať príklad z praxe, ktorý aktuálne prebieha a ktorý je podporovaný verejným sektorom.
Uzávierka prihlasovania projektov je 10. júna 2009 - 16:00. Online prihlášku je možné vyplniť na internetovej stránke: www.epractice.eu/awards (v anglickom jazyku).

Prečo sa zúčastniť?

Možnosť získania jedného z piatich významných európskych ocenení za eGovernment 2009 je príležitosťou prezentovať a zviditeľniť krajinu v otázkach praktického riešenia problematiky a poukázanie na dosiahnuté úspechy vo využívaní ICT v meste, regióne alebo krajine.

Zvláštne ocenenie: "Cena verejnosti" bude udelená na základe online hlasovania členov ePractice.eu (členstvo prístupné všetkým).

 

Viac informácií na:
- www.epractice.eu/call2009
- www.epractice.eu/awards
- www.epractice.eu/pastawards

Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Ondrejkovič, mail: robert.ondrejkovic@mfsr.sk
tel. číslo: 02/ 5958 2415

Prezentujte sa, zapojte sa aj Vy!Publikované: 18.05.2009 / Aktualizované : 05.06.2009 / _Monika Leščáková
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18835
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72180
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50521
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9074
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
50229
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky