RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Kalendár udalostí

Seminár: Ako správne implementovať štandardy pre IS VS.

Miesto konania: MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava (22-23.7.), MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava (24.7.)

Začiatok: 22.07.2008, 10:00 - 15:00
Koniec: 24.07.2008, 10:00 - 15:00

Jednodňový seminár „Ako správne implementovať štandardy pre IS VS“

 

Časť 3: Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok
Časť 4: Štandardy použitia súborov

Seminár sa zameriava na vysvetlenie princípov štandardizácie a súvisiacich právnych predpisov, najmä v súlade s novelizáciou Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Hlavným predmetom seminára sú štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, pričom sa dbá na pochopenie samotnej podstaty ich dodržiavania a ich správnej aplikácie. Okrem toho sa seminár bude zaoberať aj štandardmi použitia súborov, ktoré s webovými stránkami a elektronickou komunikáciou verejnej správy úzko súvisia.

Cieľová skupina:

Zameranie seminára je najmä na osoby zodpovedné za riadenie informatiky resp. IKT vybavenia, správcov a redaktorov webových sídiel, prípadne ich prevádzkovateľov.

Organizačné informácie:

Seminár sa koná v budove Ministerstva financií SR, v miestnosti č. 110K (vchod zo strany Kýčerského).

Program seminára:
  • 10:00 – 10:45 Úvod do problematiky štandardizácie na Slovensku (MF SR)
  • 10:45 – 11:00 Praktické ukážky agentov používateľov (čítacích zariadení a podobne) a prístupu zdravotne postihnutých k internetu (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
  • 11:00 – 13:00 Metodika správneho postupu pri aplikácii štandardov prístupnosti webových (MF SR, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
  • 13:00 – 13:45 Obedná prestávka
  • 13:45 – 14:15 Testovanie dodržiavania štandardov prístupnosti webových stránok (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
  • 14:15 – 15:00 Metodika správneho postupu pri aplikácii štandardov použitia súborov (MF SR)
Prednášky:

 Metodika správneho postupu (1356 kB)

 Testovanie prístupnosti (377 kB)

UPOZORNENIE:

Termíny 22. júla a 23. júla 2008 sú už plne obsadené. Termín 24. júla 2008 bol určený špecificky pre rezort kultúry. Ďalšie termíny budú začiatkom septembra.
   
Váš záujem o účasť na seminári je potrebné nahlásiť na mailovej adrese monika.lescakova@mfsr.sk do 31. júla 2008. O presných termínoch vás budeme informovať čo najskôr na stránke www.informatizacia.sk.

« Späť

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky