RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informatizácia spoločnosti

Informatizácia spoločnosti je v súčasnosti často sa vyskytujúcim pojmom, ktorý v sebe zahŕňa množstvo kategórií. Práve z dôvodu zabezpečenia infomovania o všetkých oblastiach združujúcich pojem "informatizácie spoločnosti" pristúpilo Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, k vytvoreniu internetového portálu www.informatizacia.sk.

Toto webové sídlo poskytuje predovšetkým aktuálne informácie o aktivitách Sekcie informatizácie spoločnosti zriadenej na Ministerstve financií SR, ako aj o aktivitách Európskej únie v oblasti informatizácie spoločnosti, ďalej o zavádzaní elektronických služieb verejnej správy (eGovernment), o prínosoch informatizácie pre občanov či podnikateľov, podpore dostupnosti širokopásmového internetu, poskytuje aj odborné texty, prehľady a charakteristiky oblastí informačnej spoločnosti, vládne dokumenty aj materiály mimovládnych organizácií, prieskumy, štatistiky a informácie o udalostiach súvisiacich s informatizáciou spoločnosti.

Nakoľko Ministerstvo financií SR je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti, webové sídlo www.informatizacia.sk plní dôležitú funkciu pri informovaní a publicite pre Operačný program informatizácia spoločnosti.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 27.04.2011 / Sekcia informatizácie spoločnosti
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
12848
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
11170
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
34034
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
4757
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
17996
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky