RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informatizácia spoločnosti

Informatizácia spoločnosti je v súčasnosti často sa vyskytujúcim pojmom, ktorý v sebe zahŕňa množstvo kategórií. Práve z dôvodu zabezpečenia infomovania o všetkých oblastiach združujúcich pojem "informatizácie spoločnosti" pristúpilo Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, k vytvoreniu internetového portálu www.informatizacia.sk.

Toto webové sídlo poskytuje predovšetkým aktuálne informácie o aktivitách Sekcie informatizácie spoločnosti zriadenej na Ministerstve financií SR, ako aj o aktivitách Európskej únie v oblasti informatizácie spoločnosti, ďalej o zavádzaní elektronických služieb verejnej správy (eGovernment), o prínosoch informatizácie pre občanov či podnikateľov, podpore dostupnosti širokopásmového internetu, poskytuje aj odborné texty, prehľady a charakteristiky oblastí informačnej spoločnosti, vládne dokumenty aj materiály mimovládnych organizácií, prieskumy, štatistiky a informácie o udalostiach súvisiacich s informatizáciou spoločnosti.

Nakoľko Ministerstvo financií SR je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti, webové sídlo www.informatizacia.sk plní dôležitú funkciu pri informovaní a publicite pre Operačný program informatizácia spoločnosti.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 27.04.2011 / Sekcia informatizácie spoločnosti
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
14669
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12197
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
39589
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5040
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
18170
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky