RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Infraštruktúra ako služba

Všeobecne o infraštruktúre ako služba

Infraštruktúru ako službu (IaaS) môžeme definovať ako prenájom virtuálneho dátového centra. Ide o službu, kde si zákazník (odberateľ) prenajme hardvérovú a softvérovú infraštruktúru (virtuálne servery, operačné systémy, middleware, siete, dátové úložiská, dáta, aplikácie) do úrovne operačného systému, v požadovanej špecifikácii, pričom zaplatí iba za to, čo aktuálne spotrebuje. IaaS teda v sebe zahŕňa hardvérové prostriedky pripravené na použitie vrátane základného softvéru, napr. operačný systém s nastavenou IP adresou, sieťovou konfiguráciou a diskovým priestorom. Hlavnou časťou IaaS služieb je virtualizácia serverovej a storage infraštruktúry na dosiahnutie nízkych nákladov a vysokej dostupnosti.

Všetky údaje, dáta sú plne v správe zákazníka, poskytovateľ mu iba zaisťuje potrebné infraštruktúrne prostriedky. V rámci tejto služby odpadajú zákazníkom starosti s evidenciou majetku a licencií, obnovou a rozširovaním alebo naopak redukciou IT infraštruktúry, záložnými zdrojmi, dohľadom infraštruktúry a pod.

Vďaka IaaS nemusia jednotlivé organizácie nakupovať žiadny hardvér a nemusia sa oň starať. Veľkou výhodou takéhoto riešenia je možnosť rýchleho štartu projektu vyžadujúceho IT infraštruktúru, kde organizácie nemusia riešiť problémy s vybudovaním infraštruktúry, ale majú možnosť ihneď možnosť dynamického čerpania infraštruktúrnych zdrojov, čo rieši aj problém prvotného odhadu potrebného množstva zdrojov.

 

Vládny cloud - projekt IKT infraštruktúra pre IaaS

Projekt „Informačná a komunikačná technologická infraštruktúra pre infraštruktúru ako služba: IKT infraštruktúra pre IaaS“ je prvým zo série plánovaných „cloudových projektov“ Ministerstva financií SR. Jeho hlavným cieľom je zabezpečenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry potrebnej pre vybudovanie cloudových služieb typu infraštruktúra ako služba. Uvedené riešenie umožní jednoduchý prístup pre organizácie verejnej správy k službám infraštruktúry vo virtuálnom prostredí, ktoré môžu byť pridelené alebo uvoľnené s minimálnym časovým obmedzením, a to na základe voliteľného škálovania, nezávisle od lokality zdrojov, prístupu k nim a bez nutnosti osobného kontaktu s poskytovateľom služby.

Ide o výrazný krok smerom k transformácii verejnej správy a k vysokej profesionalizácií podporných činností v súlade s plánovanou reformou verejnej správy, kde hlavnými prínosmi sú znižovanie nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednotenie prostredia pre prevádzku informačných systémov verejnej správy, optimalizácia využitia IT zdrojov, odbremenenie inštitúcií verejnej správy od potreby nákupu hardvéru, úspora času pri nákupe informačno-komunikačných technológií, poskytnutie možnosti inštitúciám verejnej správy plne sa sústrediť na ich kľúčové vecné procesy v ich kompetencii, keďže budú oslobodené od zodpovedností súvisiacich s informačno-komunikačnými technológiami, zjednodušenie a zjednotenie informačných technológií vo verejnej správe.

Využívať vládny cloud budú inštitúcie verejnej správy, ktoré budú ako odberatelia služieb pristupovať k IaaS službám prostredníctvom používateľského rozhrania, a to bez nutnosti osobného kontaktu s poskytovateľom služieb. Odberateľ služby si vyberie požadovanú službu z katalógu služieb a systém zabezpečí jej dostupnosť. Infraštruktúra ako služba bude dodaná odberateľovi na základe uzatvorenia zmluvy a dohody o úrovni služby medzi poskytovateľom a odberateľom bezodplatne. Pre odberateľov cloudových služieb bude zabezpečované monitorovanie poskytovaných služieb a výstupy monitorovania budú slúžiť tiež ako vstup pre meranie skutočnej spotreby danej služby. V prípade ukončenia používania služby budú hardvérové a softvérové zdroje uvoľnené a znova dostupné na využitie pre iných odberateľov.

V súčasnosti poskytuje dátové centrum IaaS služby, ktoré sú zadefinované v katalógu služieb.

 


Publikované: 02.03.2016 / Aktualizované : 16.04.2018 / ÚPPVII
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky