RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č. 2

Preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa

Konkrétne opatrenia:

Návrh nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa - zverejnené 25. mája 2016

 pdfSK verzia (1054 kB)pdfEN verzia (307 kB)

Usmernenie o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách 

pdfEN verzia (1852 kB)

Navrhovanou revíziou nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľov sa vnútroštátnym orgánom udelia rozsiahlejšie právomoci, ktoré tak budú môcť lepšie presadzovať práva spotrebiteľov. Po novom budú môcť:
- kontrolovať, či webové stránky geograficky blokujú spotrebiteľov alebo či ponúkajú popredajné podmienky, ktoré sú v rozpore s pravidlami EÚ (napr. právo odstúpenia od zmluvy);
- nariadiť okamžité znefunkčnenie webových stránok, ktoré obsahujú podvodné praktiky;
- požadovať od registrov domén a bánk informácie, aby dokázali identifikovať totožnosť príslušného zodpovedného obchodníka.

Ak dôjde k celoeurópskemu porušeniu práv spotrebiteľa, Komisia bude môcť koordinovať spoločné kroky s vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie právnych predpisov s cieľom zastaviť takéto konanie. Zabezpečí sa tým svižnejšia ochrana spotrebiteľov a členským štátom a podnikom sa zároveň ušetrí čas a prostriedky.

Komisia zároveň uverejňuje aktualizované usmernenia o nekalých obchodných praktikách, ktorými okrem iného reaguje na problémy, ktoré so sebou prinieslo digitálne prostredie. Objasňuje sa v nich uplatňovanie smernice o nekalých obchodných praktikách. Napríklad akákoľvek online platforma, ktorá spĺňa charakteristiku „obchodníka“ a propaguje či predáva spotrebiteľom tovar, služby alebo digitálny obsah, musí zabezpečiť, aby jej vlastné obchodné praktiky boli v plnom súlade so spotrebiteľským právom EÚ. Platformy musia jasne uviesť, že pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík sa nevzťahujú na súkromné osoby predávajúce tovar, pričom internetové vyhľadávače by museli jasne odlišovať platené reklamy od prirodzených výsledkov vyhľadávania.

Revidované usmernenie zahŕňa aj dva súbory samoregulačných zásad, ktoré schválili zainteresované strany: jeden súbor bude podporovať porovnávacie nástroje na lepšie dodržiavanie smernice a druhý bude napomáhať pri presadzovaní pravidiel v oblasti nekalých obchodných praktík, aby nedochádzalo k zavádzajúcim a neopodstatneným environmentálnym nárokom.

Rada: Rada ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET)
Gestor na národnej úrovni: MH SR


Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky