RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Iniciatíva č.4

Geografické blokovanie

Konkrétne opatrenia:

Návrh nariadenia o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu-zverejnené 25.mája 2016

EN verzia   pdfSK verzia (378 kB)

Komisia navrhuje prijať právne predpisy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby spotrebitelia snažiaci sa nakúpiť výrobky alebo služby v inej krajine EÚ – či už online alebo osobne v kamennom obchode – neboli diskriminovaní, pokiaľ ide o dostupnosť cien, obchodné či platobné podmienky, ak na to neexistujú objektívne opodstatnené dôvody, napríklad DPH alebo určité právne ustanovenia týkajúce sa verejného záujmu. Keď spotrebiteľ vstúpi do kamenného obchodu v inej krajine EÚ, vlastník nepodmieňuje svoj súhlas s predajom alebo úpravou ceny či podmienok tým, aby spotrebiteľ predložil preukaz totožnosti. V online prostredí sa však až príliš často stáva, že prístup spotrebiteľov k ponukám v iných krajinách je geograficky blokovaný, napríklad presmerovaním spotrebiteľa späť na webové stránky jeho krajiny alebo tým, že ho daná stránka vyzve, aby platbu uhradil debetnou či kreditnou kartou vydanou v určitej krajine. Takáto diskriminácia nemá na jednotnom trhu čo hľadať.

Zatiaľ čo zásada nediskriminácie je v súčasnosti už etablovaná na základe smernice o službách a Komisia ju uplatňuje v sektoroch služieb, ako napríklad autopožičovne či zábavné parky, spoločnosti i spotrebitelia by ocenili, keby existovala väčšia miera právnej istoty v súvislosti s tým, ktoré praktiky sú povolené a ktoré povolené nie sú. Túto právnu istotu a presaditeľnosť predpisov pri výrobkoch a službách online i v tradičných obchodoch prinesie práve toto nariadenie.

Aby sa týmto nariadením na plecia spoločností nekládlo neúmerne zaťaženie, neukladá sa ním povinnosť dodávať výrobky a služby v celej EÚ a od určitých ustanovení sú oslobodené tie malé podniky, ktoré nedosahujú určitú vnútroštátnu prahovú hodnotu DPH.

Rada: Rada ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET)
Gestor na národnej úrovni: MH SR


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky