RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Integrované obslužné miesto

Integrované obslužné miesta (ďalej „IOM“) sú jedným z výsledkov snahy zjednodušiť riešenia bežných životných situácií občana elektronizáciou verejnej správy. Ich základným poslaním je sprostredkovať občanovi asistované elektronické služby verejnej správy (ďalej "e-služby VS"), tým šetriť jeho čas a peniaze.
Predstavujú najpohodlnejší spôsob ako z jediného miesta komunikovať s úradmi a inštitúciami za profesionálnej pomoci špeciálne školeného personálu. Po fyzickej identifikácii občana bude môcť pracovník IOM sprístupniť e-služby VS, dostupné cez ústredný portál verejnej správy, občanovi tak, ako keby k nim pristupoval priamo občan. E-služby VS budú tak dostupné aj občanom, ktorí ich z rôznych príčin nemôžu zatiaľ sami využívať.

Integrované obslužné miesta môže prevádzkovať každý orgán verejnej moci alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ktorý splní všetky legislatívne podmienky zriadenia a prevádzkovania IOM. Tie sú dané:

Záujemca o prevádzkovanie IOM musí byť zapísaný do "Registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest", ktorý v zmysle zákona č.305/2013 Z. z. o eGovernmente vedie Ministerstvo financií SR. Záujemca o zápis do registra požiada Ministerstvo financií SR.   

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo v decembri 2012 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu „Integrované obslužné miesta“.

Cieľmi národného projektu „Integrované obslužné miesta“ sú:

- vytvoriť sieť 1200 IOM,
- zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy, sprístupnených na ústrednom portály verejnej správy, asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM,
- zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

 

Na základe Partnerskej zmluvy, ktorá je súčasťou Zmluvy o nenávratný finančný príspevok, sú v národnom projekte IOM partnermi Ministerstva financií SR pre zriadenie 1200 prevádzkarní IOM:

  • Slovenská Pošta a.s.,
  • Ministerstvo vnútra SR,
  • ZMOS.

Na IOM vybavíte:

  1. výpis z Obchodného registra na právne účely na počkanie na všetkých prevádzkach,
  2. výpis/odpis z Registra trestov na právne účely,
  3. výpis z listu vlastníctva na právne účely.

Súvisiace dokumenty:

pdf Sadzobník úhrad 2016 (203 kB)

viac info: http://www.posta.sk/sluzby/eso-sluzby-statu

 

 

 


Publikované: 07.03.2012 / Aktualizované : 11.04.2016 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
19409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72353
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
50949
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9720
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
51276
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky